Menu 088 2202200

JAN© Salarissen zorgt ervoor dat je geen subsidie misloopt

linkedin share
Geplaatst 23-05-2018 11:28

Eerder deze maand kon je in onze Etip lezen over de veranderde wet- en regelgeving rondom het toepassen van subsidies voor medewerkers. Het is per 1 januari 2018 niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht subsidie aan te vragen voor medewerkers, mocht je daar recht op hebben. Wanneer je niet binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring aanvraagt voor een medewerker, vervalt je recht op subsidie.

 

Met ingang van 1 juni biedt JAN© je de mogelijkheid om te voorkomen dat je subsidie misloopt. Wanneer wij signaleren dat je recht hebt op subsidie voor een nieuwe medewerker, zetten wij de procedure tot aanvraag voor je in gang.

 

Hoe het in z’n werk gaat

Vanuit de privacy wetgeving mag een werkgever pas 8 weken na indiensttreding vragen stellen over het arbeidsverleden en eventuele statussen van een werknemer. Mocht er recht zijn op subsidie, dan dient een werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring te hebben aangevraagd.

Met onze subsidiescan ontvang jij als werkgever 8 weken na indiensttreding van een nieuwe medewerker een online vragenlijst. Je kunt deze online vragenlijst samen met de werknemer invullen. De vragenlijst kost je slechts 5 minuten waarna wij kunnen bepalen of er recht bestaat op een subsidie.

Aangezien we pas na 8 weken een vragenlijst mogen sturen, en de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding moet worden aangevraagd, is het van belang dat de vragenlijst zo spoedig mogelijk na ontvangst wordt ingevuld. Een werknemer geniet hier verder géén voor- en/of nadeel van dus is het van belang dat je als werkgever het tijdspad goed bewaakt.

 

No cure, no pay

Mocht blijken dat er recht is op subsidie, dan informeren wij je tijdig over de te nemen stappen en zorgen ervoor dat alle documentatie hiervoor beschikbaar is.  Op deze manier is de kans klein dat je nog subsidie misloopt.  Wij bieden deze dienstverlening aan op basis van no cure, no pay. Pas wanneer wij signaleren dat je recht hebt op subsidie voor een medewerker binnen jouw onderneming, brengen wij na het indienen van de aanvraag 20% van het totale subsidiebedrag in rekening. Afhankelijk van de subsidie waar een recht op bestaat zal de uitkering van de subsidie in veel gevallen jaarlijks achteraf in september worden uitgekeerd door het UWV.

 

Aan- of afmelden

In het kader van de wet AVG die per 25 mei a.s. in werking treedt is het noodzakelijk dat je via onderstaande button laat weten of je wel of niet wilt dat wij standaard een subsidiescan uitvoeren voor jouw onderneming. We willen je verzoeken dit uiterlijk 31 mei a.s. te laten weten.

Na ontvangst van een reactie zullen we je informeren over de verdere procedure. Indien we géén reactie ontvangen mogen wij jouw onderneming niet scannen. Je loopt dan het risico om vele euro’s aan subsidie mis te lopen.

 

Voor vragen kun je terecht bij je contactpersoon van JAN©.

 


Aanmelden                            Afmelden