Menu 088 2202200

Onze mensen

 • Elizabeth Ilik

  088 2202339

 • Fleur van Tol

  088 220 2238

 • Marieke Nicolai

  088 2202244

 • Marith Huijsman

  088 2202437

Ik wil graag terug gebeld worden »

Contractenrecht

Als ondernemer sluit je veel contracten, bijvoorbeeld met leveranciers, afnemers en samenwerkingspartners. Een goed contract biedt zekerheid en is daarom bijna altijd maatwerk. Het opstellen van contracten is ons dagelijks werk. Net als het checken en actualiseren van bestaande overeenkomsten.

 

Bij de uitvoering van een contract kan verschil van mening ontstaan over uitleg en uitvoering. JAN© geeft advies over of verleent juridische bijstand bij zulke problemen. Als je dat wilt, maken wij een juridische analyse van het probleem en schatten we je kans van slagen in.

 

Algemene voorwaarden maken vaak onderdeel uit van een overeenkomst. Ze zijn van jou of van je contractpartner. Jouw algemene voorwaarden moeten precies passen bij jouw ondernemingsactiviteiten. Als dat niet zo is, bieden ze onvoldoende zekerheid. Wij ondersteunen je bij het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.

 

We helpen je ook graag bij het opstellen en beoordelen van geldlenings-, distributie-, licentie-, koop-, huurkoop-, samenwerking- en rekening-courantovereenkomsten. Dit geldt ook voor overeenkomsten van opdracht, pandakten, borgstellingsakten, intentieverklaringen en agentuurovereenkomsten. Wij kijken heel nauwkeurig of alle gemaakte afspraken wel juist in de overeenkomst zijn opgenomen. Gewoon, voor alle zekerheid.

 

Jouw voordelen:
 • Opstellen van op maat gemaakte contracten
 • Heldere analyse bij verschil van mening over uitleg contracten
 • Het verlenen van juridische bijstand
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Hulp bij het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten

 

Meer informatie

Onze begeleiding en advisering beperkt zich niet tot het bovenstaande. Neem voor meer informatie gerust contact op met Elizabeth, Fleur, Marieke of Marith.

Onze mensen

 • Elizabeth Ilik

  088 2202339

 • Fleur van Tol

  088 220 2238

 • Marieke Nicolai

  088 2202244

 • Marith Huijsman

  088 2202437

Ik wil graag terug gebeld worden »