Menu 088 2202200

Prinsjesdag 2019 | Subsidies

linkedin share
Geplaatst 17-09-2019 18:29
Verduurzaming van woningen

Dankzij het klimaatakkoord streeft het kabinet naar verduurzaming van de woningvoorraad. Er wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd. Het kabinet neemt het standpunt in dat een steeds groter wordende groep huurders en eigenaren in staat zijn om de kosten van verduurzaming middels een lager wordende energierekening kunnen terug verdienen.

Om de vereiste investeringen voor verduurzaming te kunnen betalen wordt er een samenhangend pakket van financierings- en subsidiemogelijkheden aangekondigd. Bekend is nu dat het gaat om een warmtefonds en subsidies voor woningisolatie. Wij houden je op de hoogte zodra hier meer over bekend wordt.

 

Speur- en ontwikkelingswerk

Hou je je bezig met de ontwikkeling van innovatieve productieprocessen of ict projecten en heb je hier in het verleden loonsubsidie voor gekregen in het kader van de WBSO? Dan kan het zijn dat de procedure wijzigt. De voorgestelde wijzigingen moeten tot meer flexibilisering leiden, inhoudelijk wijzigt er niets aan de regeling.

Het kabinet heeft het traject voor de afdrachtvermindering loonheffingen geëvalueerd. Naar voren is gekomen dat de procedure niet goed meer aansluit bij de manier van werken voor veel ondernemers. Het is nu zo dat de aanvraag maximaal drie maal per jaar kan plaatsvinden. De aanvragen dienen vervolgens telkens door het RVO getoetst te worden, met de nodige doorlooptijd.

Het voorstel is om het aantal momenten waarop de subsidie kan worden aangevraagd van drie naar vier uit te bereiden. Daarnaast wordt voorgesteld om het uiterste moment van indienen te stellen op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Dat is nu minstens één maand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Overigens luidt het voorstel om de aanvraag voor de subsidie met een gewenste ingangsdatum van 1 januari van het kalenderjaar uiterlijk in te dienen voor 20 december van het voorafgaande jaar.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl.

 

 

 

 


Onze andere artikelen over Prinsjesdag 2019

De auto
Inkomstenbelasting
De eigen woning
Wijzigingen voor ondernemers
Lonen
De BTW
Kindregelingen
Overige maatregelen


 

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »