Menu 088 2202200

Prinsjesdag 2019 | Lonen

linkedin share
Geplaatst 17-09-2019 18:31
Fiets van de zaak

Met ingang van 1 januari 2020 kun je fiscaal voordelig een (elektrische) fiets of een speed pedelac van de zaak krijgen. De bijtelling voor het privégebruik zal 7% van de waarde  (consumentenadviesprijs)  bedragen. Je kunt dan voor nog geen tientje netto per maand een heerlijke fiets van de zaak rijden. Woon-werkverkeer wordt ook als privé aangemerkt dus de bijtelling zal bijna altijd gelden.

 

Werkkostenregeling

In februari 2019 presenteerde het kabinet al een aantal voorgenomen wijzigingen voor de werkkostenregeling. Deze hebben als ingangsdatum 1 januari 2020. Eerder gaf het kabinet al aan 100 miljoen euro te willen besteden aan lagere lasten op arbeid voor het MKB.

Het voorstel is om die als volgt te besteden:

 • Een verhoging van de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van  de resterende loonsom.
 • Verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
 • De waardebepaling van het gebruik van producten uit het eigen bedrijf wordt aangepast. Alles wordt gewaardeerd op de waarde van het economisch verkeer.
 • Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en hoeveel eindheffing er verschuldigd is.

 

Werkgeversheffing ZVW daalt iets in 2020

Werkgevers zijn in 2020 iets minder kwijt aan de premie Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze inkomensafhankelijk premie daalt met 0,25%.
Dit betekent dat ook DGA’s minder premie betalen.

Vanaf 2020 geldt:

 • Voor werknemers en DGA’s die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen geldt het hoge percentage van 6,7% (6,95% in 2019).
 • Andere zelfstandigen en AOW-gerechtigden betalen het lage percentage van 5,45% (5,70% in 2019).

 

Je betaalt slechts tot een maximum inkomen premie. Dit inkomen bedraagt in 2020 € 57.214 (€ 55.927 in 2019).

De maximale premie voor het hoge percentage is in 2020 € 3.833 (in 2019 € 3.887).

De maximale premie voor het lage percentage is in 2020 € 3.118 (in 2019 € 3.188).

 

Klik hier voor meer informatie over de werkkostenregeling.

 

 

 

 


Onze andere artikelen over Prinsjesdag 2019

De auto
Inkomstenbelasting
De eigen woning
Wijzigingen voor ondernemers
De BTW
Subsidies
Kindregelingen
Overige maatregelen


Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »