Menu 088 2202200

Prinsjesdag 2019 | De eigen woning

linkedin share
Geplaatst 17-09-2019 18:30
Hypotheekrenteaftrek in 2020 tegen 46%

Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor de hogere inkomens tegen maximaal 52% aftrekbaar van het inkomen in box 1. Het kabinet heeft aangekondigd om met ingang van 2020 de  hypotheekrenteaftrek versneld met ca. 3% per jaar te verlagen tot uiteindelijk 37,05% in 2023.

 

Jaar             % aftrek                % t.o.v. maximale
                     hypotheek             hypotheekrente-
                     renteaftrek           aftrek tot 2014                           

2019              49%                         -3%

2020              46%                          -6%

2021              43%                          -9%

2022              40%                         -12%

2023              37,05%                    -15,25%

 

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait zorgt ervoor dat de hypotheekrenteaftrek die huizenbezitters ontvangen lager wordt. Ter compensatie van de verlaging van de hypotheekrenteaftrek zal het percentage van het eigenwoningforfait dalen, zie de onderstaande tabel.

Verwachte ontwikkeling percentages eigenwoningforfait:

                                                   2019      2020        2021         2022      2023
€ 75.000 – € 1.060.000          0,65%     0,60%     0,50%      0,50%    0,45%
Meer dan € 1.060.000          2,35%      2,35%     2,35%      2,35%    2,35%

 

Wijziging tarief overdrachtsbelasting

De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting is versoberd. Eerder was aangekondigd dat met de opbrengst daarvan het kabinet starters op de woningmarkt wilde helpen. Vooralsnog wordt dit plan overwogen en is hierover niets bekend gemaakt in het Belastingplan 2020.

Onderdeel van het helpen van starters op de woningmarkt was een vrijstelling verlenen voor de overdrachtsbelasting voor starters bij de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zou dan betaald worden door de beleggende woningkoper.

In het Belastingplan 2020 is aangekondigd dat de overdrachtsbelasting op de koop van niet woningen (denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond die bestemd is voor woningbouw) wordt verhoogd van 6% naar 7%.

 

 

 

 


Onze andere artikelen over Prinsjesdag 2019

De auto
Inkomstenbelasting
Wijzigingen voor ondernemers
Lonen
De BTW
Subsidies
Kindregelingen
Overige maatregelen


 

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »