Menu 088 2202200

Onze adviseurs

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

 • Paul van Ravenzwaaij

  088 2202257

 • Rosa Kromhout van der Meer

  088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »

De belastingplannen voor 2019


De belangrijkste wijzigingen voor 2019 lees je hier


 

Eerste kamer neemt Belastingplan 2019 aan

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 het Belastingplan 2019 aangenomen. Dit betekent dat het Belastingplan 2019 per 1 januari 2019 in de wet wordt opgenomen. De Eerste Kamer heeft de voorgestelde plannen akkoord bevonden en daarbij nog enkele moties aangenomen. In deze moties wordt de regering onder andere verzocht om de vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren en dat je bij de subsidieregeling voor onderhoud rijksmonumenten vooraf een beoordeling kunt krijgen over de welke kosten in aanmerking komen voor subsidie indien deze kosten meer dan € 70.000 bedragen.

 

Tweede Kamer stemt in met het Belastingplan 2019

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt straks het gros van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen vastgelegd in de wet. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de plannen.

Er zijn wel een aantal aanpassingen aangebracht. De belangrijkste is dat er een verzoek aan de regering is gedaan een voorstel te doen om een letselschade-uitkering voortaak buiten de heffing van box 3 te laten. De regering is hier nu aan zet.

Verder gaan we landen als laagbelast land zien, wanneer zij een belastingtarief hebben van minder dan 9% (dat was voorheen 7%). Dit is van belang bij verschillende maatregelen om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan.

Tot slot wordt asbestafval van daken die t/m 2024 moeten worden gesaneerd vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.

 


 

De centrale boodschap in de troonrede van koning Willem-Alexander is dat iedereen moet merken dat het beter gaat met Nederland. Heeft hij gelijk en volgen na de 7 magere jaren nu inderdaad de 7 vette jaren?

Een eerste indicatie dat we op weg zijn naar de vette jaren is dat het Belastingplan 2019 uit 7 wetsvoorstellen bestaat. Dit magische getal geeft in ieder geval een goede indicatie, maar is dat ook inderdaad zo? Kunnen we gaan oogsten wat we eerder hebben gezaaid?

 

Het Belastingplan 2019 zorgt weliswaar voor een belastingverlaging over je inkomen, maar tegelijkertijd worden onze boodschappen een stuk duurder. Om aantrekkelijk te blijven voor wereldwijde investeerders wordt de dividendbelasting afgeschaft, terwijl er voor de Nederlandse huishoudens een zeis in de hypotheekrente wordt gezet. Voor alle ondernemers wordt het belastingtarief lager, maar daartegenover staan een beperking van de verliesverrekening en een beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed.

Kortom: voor 2019 zijn er tal van kansen om te profiteren van de belastingplannen, maar of we daadwerkelijk kunnen gaan oogsten moet nog blijken…

 


Inmiddels is er een aantal plannen gewijzigd. Lees de belangrijkste wijzigingen in ons artikel: Rijksbegroting 2019: Terug naar de Haagse tekentafel.


 

Met veel genoegen biedt JAN© je hierbij zijn Prinsjesdagspecial 2018 aan. Deze special is in de volgende categorieën verdeeld:

 

Uiteraard houdt JAN© alle informatie continue nauwlettend in de gaten. Als er wijzigingen plaatsvinden vermelden wij dit op onze pagina.

Op JAN© kun je rekenen!

Onze adviseurs

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

 • Paul van Ravenzwaaij

  088 2202257

 • Rosa Kromhout van der Meer

  088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »