Menu 088 2202200

Team Pensioen JAN©

 • Bart van der Schaal

  088 2202409

 • Mark Hilarius

  088 2202330

 • Paul van Ravenzwaaij

  088 2202257

Ik wil graag terug gebeld worden »

Pensioen

Een goede pensioenregeling is voor iedereen van groot belang. Of je nu werkgever of DGA bent: voor je oude dag zorgen, moet iedereen. Na het loon is voor werkgevers het pensioen doorgaans de meest kostbare arbeidsvoorwaarde. Het is dus zeer belangrijk dat er optimaal resultaat wordt behaald uit deze investering. Voor zowel de werkgever als de werknemer, speelt het pensioensysteem, de uitvoerder en de financieringswijze een belangrijke rol.

Makkelijk is dat niet, want de wereld van pensioenen is continu in beweging. Lastig dus om overzicht te hebben én te houden. Wij helpen en adviseren bij het opzetten, verlengen of wijzigen van de pensioenregeling van je onderneming. Daarnaast adviseren en begeleiden wij ondernemingsraden bij hun instemmingsrecht wanneer een lopende pensioenregeling moet worden gewijzigd.

 

Collectieve pensioenregeling

Of nu de pensioenregeling met je huidige pensioenuitvoerder afloopt, of je wilt een collectieve pensioenregeling inrichten: het is belangrijk om goed te kijken of jouw wensen (nog steeds) aansluiten bij wat er wordt aangeboden.

 

Nieuwe collectieve pensioenregeling

Is er geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing op jouw onderneming? Dan bespreken we jouw wensen en mogelijkheden voor een pensioenregeling. Naar aanleiding daarvan stellen wij een aantal passende pensioenregelingen voor, en geven we inzicht in de financiële gevolgen voor jouw onderneming.

Zo kies je altijd voor de pensioenregeling en pensioenuitvoerder die het beste passen bij jouw onderneming. Wanneer de handtekening is gezet onder de uitvoeringsovereenkomst, informeren we het personeel over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

 

Verlengen of aanpassen bestaande uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst tussen je pensioenuitvoerder en je onderneming loopt af. Een goed moment om de gehele pensioenregeling grondig te beschouwen. Want de lage rentestand en het feit dat we steeds langer leven, heeft namelijk invloed op pensioenregelingen. Grote kans dat je huidige pensioenregeling niet meer aansluit bij je oorspronkelijke wensen.

Daarnaast heeft de komst van nieuwe uitvoerders ervoor gezorgd dat bestaande uitvoerders kritisch naar hun tariefstellingen zijn gaan kijken. De kans dat de verschuldigde pensioenpremie bij jouw uitvoerder omlaag kan, is dus aanzienlijk.

Een grondige analyse van het aanbod van de uitvoerders loont dus zeer zeker de moeite. Onze pensioenadviseurs maken dit graag voor je inzichtelijk en helpen je eventueel bij het aanpassen van je uitvoeringsovereenkomst.

 

Sterker in je schoenen als OR-lid

Heeft jouw onderneming een OR? Voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, moet een werkgever instemming hebben van de ondernemingsraad. Maar voordat met een instemmingsbesluit wordt ingestemd, heeft de OR het recht om op kosten van de werkgever een deskundige te raadplegen.

Als het gaat om wijzigingen in een lopende collectieve pensioenregeling, helpen wij de OR bij het beoordelen van de voorgenomen besluiten van de werkgever. We laten zien wat de effecten zullen zijn, en zorgen ervoor dat de OR goed onderbouwde keuzes maakt.

De afgelopen jaren hebben de pensioenadviseurs van JAN© diverse ondernemingsraden bijgestaan. Is er binnen je onderneming behoefte aan het raadplegen van een adviseur? Neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij.

In de Verzamelwet pensioenen is een aantal voorstellen opgenomen om de medezeggenschap bij kleine ondernemingen – waar het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen – op een aantal punten wettelijk te versterken. Lees hier onze blog voor meer informatie.

 

Bedrijfstak pensioenfonds (BPF)

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) bepaalt dat er een aantal bedrijfstakken verplicht is om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Op dit moment kennen we in Nederland 59 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.

Valt jouw onderneming onder een BPF en heb je hier advies bij nodig? Wij helpen je graag. Uit ervaring weten wij dat het bepalen van de juiste bedrijfstak weleens lastig is. Zoals blijkt uit de rechterlijke uitspraken die wij hier behandelen.

Inkomen & Vermogen

Naast het pensioen en de AOW zijn er diverse aanvullende manieren om je oudedagsvoorziening in te richten. Of die je rondom je inkomen en vermogen kunt regelen zodat je bij pensioen, ziekte of overlijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 Wil je weten wat jij nu al zelf kunt regelen? Neem dan contact met ons op. 

Team Pensioen JAN©

 • Bart van der Schaal

  088 2202409

 • Mark Hilarius

  088 2202330

 • Paul van Ravenzwaaij

  088 2202257

Ik wil graag terug gebeld worden »