Menu 088 2202200

Pensioenregeling niet wijzigen? Toch instemming werknemers nodig

linkedin share
Geplaatst 06-12-2018 15:57

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Een afspraak tussen werkgever en werknemer(s). Wanneer een van de partijen die afspraak wil wijzigen, moet de ander instemmen. De ondernemerskamer ging zelfs nog een stapje verder: Omdat de rest van de wereld veranderd was, heeft de werkgever ook instemming van de werknemers nodig wanneer hij de afspraak niet(!) wil veranderen.

 

In het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden was de pensioenregeling namelijk tien jaar daarvoor omgezet van een middelloon- in een beschikbare premieregeling. Daarbij was afgesproken dat de beschikbare premieregeling eenzelfde ambitieniveau als de middelloonregeling had. En zou houden.

 

Ambitieniveau leidend volgens OR

Na het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder wilde de werkgever de pensioenregeling ongewijzigd voortzetten. De ondernemingsraad stemde echter niet in met een ongewijzigde voortzetting van de regeling.  Zij menen dat de beschikbare premie verhoogd moet worden. Door de dalende rente wordt namelijk het oorspronkelijke ambitieniveau niet meer gehaald.

 

Ondernemerskamer rekt grenzen op

Omdat een en ander krap aan werd, heeft de werkgever de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder met 1 jaar verlengd. De werknemers probeerden dit besluit via de ondernemerskamer te vernietigen. Daarin zijn ze, om procedurele redenen, niet geslaagd. De ondernemerskamer gaf echter wel aan dat de werkgever in deze onredelijk heeft gehandeld door de pensioenregeling niet(!) te wijzigen. De ondernemerskamer meent dat de nieuwe regeling niet langer hetzelfde ambitieniveau heeft als de oorspronkelijke pensioenregeling.

 

Wet op de ondernemingsraden

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ‘behoeft de werkgever instemming van de werknemers voor iedere wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst.’ Daaronder worden ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst verstaan die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. De ondernemerskamer lijkt deze grenzen nog iets verder opgerekt te hebben, door te stellen dat in sommige gevallen niet alleen naar de regeling zelf, maar ook naar de gewijzigde marktomstandigheden gekeken moet worden.

 


Let op!

Collectief pensioen blijft een complex onderwerp, waarbij meerdere partijen een rol spelen. Zelfs als je denkt dat er niets wijzigt, kan het zomaar zijn dat je werknemers toch moeten instemmen. Zorg er dus voor dat jij wél op het juist moment om instemming vraagt.


 

Meer informatie

In de afgelopen jaren hebben de pensioenadviseurs van JAN© diverse ondernemingsraden bijgestaan in hun discussie met de werkgever, als het gaat om het wijzigen van lopende pensioenregelingen. Lees hier hoe wij nog meer kunnen helpen.

Nieuws

 • Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

  Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1.635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die […] Lees verder »
 • Heb je jouw energiebesparende maatregelen al gemeld? Je hebt tot 1 juli a.s. de tijd

  Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen […] Lees verder »
 • To do: Regel eHerkenning, dit is binnenkort verplicht voor communicatie met het UWV

  Per 1 november 2019 kun je alleen nog met het UWV communiceren via het werkgeversportaal. En daar heb je eHerkenning […] Lees verder »
 • Werkgevers opgelet: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan! | Deel II

  In het vorige artikel (deel 1) kwam aan de orde dat – ter reparatie van de WWZ (Wet Werk en […] Lees verder »
 • Werkgevers opgelet: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan! | Deel I

  In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Die wet moest o.a. flexwerkers meer zekerheid bieden en het […] Lees verder »
 • Managementovereenkomst of toch niet?

  Regelmatig verzoeken klanten ons om in de managementovereenkomst op te nemen dat in geval van ziekte de onderneming gedurende maximaal […] Lees verder »
 • BTW-gevolgen Brexit

  Voor de tweede keer heeft het Engelse parlement de Brexit-deal weggestemd. Daarmee is de kans weer iets groter geworden op […] Lees verder »
 • Deadline Brexit komt dichterbij: heb je na 29 maart 2019 een tewerkstellingsvergunning nodig voor jouw Britse werknemer?

  Klokslag 00.00 in de nacht van 29 maart op 30 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese […] Lees verder »
 • Wordt binnen jouw onderneming met regelmaat overgewerkt en wordt de werknemer in tijd gecompenseerd?

  In 2018 kon een werkgever nog kiezen om overuren uit te betalen óf te compenseren in tijd. Per 1 januari […] Lees verder »
 • Kleine werkgevers nu eerder kans op betalen lagere transitievergoeding!

  Minister Koolmees van SZW heeft per  1 januari dit jaar de Ontslagregeling – en daarmee de Overbruggingsregeling – versoepeld. Hierdoor […] Lees verder »