Menu 088 2202200

Onze mensen

 • Jordi Bakker

  088 2202233

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »

Stap voor Stap naar een beter resultaat!

Het actieplan dat we samen maken is altijd overzichtelijk en duidelijk. Vanuit de gevonden verbeterkansen kiezen we drie prioriteiten. Voor deze drie prioriteiten beschrijven we welke kleine overzichtelijke stappen er gezet moeten worden om resultaten te boeken. Zo ontstaat een pakkend actieplan. Dit plan blijkt uit ervaring heel nuttig te zijn in de communicatie met medewerkers, klanten, financiers en andere partijen.

Taken verdelen

Wie gaat vervolgens het actieplan uitvoeren? Inmiddels weet je waar de kwaliteiten van jou en je onderneming liggen en waar je, met de bedrijfsdoelen voorop, nog hulp bij nodig hebt. Samen kijken we hoe die hulp te organiseren.

Netwerk van expertise

JAN© heeft expertise in huis op allerlei terreinen. Wij weten waar we goed in zijn en wat we beter aan anderen kunnen overlaten. We maken gebruik van een hecht netwerk van experts. Zo betrekken we bijvoorbeeld met enige regelmaat experts op het gebied van marketing en verkoop bij de actieplannen.

Strak geregisseerd

Iedereen die aan jouw verbeterplan werkt, doet dat onder strakke regie van JAN©. Samen bespreken we de voortgang van het actieplan en de geboekte resultaten.

Wat heb ik daaraan?

Plannen zijn prachtig, het succes wordt bepaald door de uitvoering. Met een helder actieplan en een strak geregisseerde uitvoering weten je medewerkers wat er te doen staat. Bovendien ga je nu snel genieten van succesmomenten door het bereiken van kleine mijlpalen. Door deze mijlpalen te communiceren met jouw medewerkers ontstaat er een ‘winning mood’. Zo word je samen beter!

Meer informatie

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met Jordi of Nico.

Onze mensen

 • Jordi Bakker

  088 2202233

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »