Menu 088 2202200

Zeven maatregelen uit regeerakkoord worden al opgenomen in het Belastingplan 2018

linkedin share
Geplaatst 31-10-2017 12:26

Tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 heeft staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat er zeven fiscale maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III worden opgenomen in de belastingplannen voor 2018.

 

Het gaat om de volgende maatregelen:

Aanpassingen in de vermogensrendementsheffing per 2018

Het vermogen waarover geen belasting hoeft worden betaald wordt voor alleenstaanden € 30.000, dit is tot en met 2017 € 25.000. Verder wordt het vermogen tussen de € 30.000 en € 100.000 belast met een tarief van circa 0,6% (2017: 0,86%). Vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 met circa 1,3% (2017: 1,38%) en vermogens daarboven worden belast met circa 1,61% (2017: 1,62%).

Voor fiscale partners worden de bedragen verdubbeld.

 

Stapsgewijze afbouw in 30 jaar van de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) vanaf 2019
 • Aanpassingen in de inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2019.
 • Verhoging ouderenkorting en gelijktijdig geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw per 2019.
 • Het terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf in de VPB van € 200.000 naar € 350.000 per 2018.
 • Verhoging van het effectief tarief van de innovatiebox per 2018 van 5% naar 7%.
 • Verhoging tabaksaccijns per 2018.

De hiervoor vermelde punten zijn inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees hier de highlights uit het regeerakkoord die wij eerder voor je op een rijtje zette.

Nieuws

 • Rijksbegroting 2019: Terug naar de Haagse tekentafel

  Per 1 januari 2020 zou de dividendbelasting worden afgeschaft. Hierdoor zou het gunstiger zijn voor buitenlandse bedrijven om zich in […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Overige maatregelen

  Belastingontwijking Verder zijn er op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd die belastingontwijking moeten tegengaan. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de EU-richtlijn […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Lonen

  Beperking 30%-regeling Als je specifieke kennis hebt en je om die reden in Nederland komt werken maak je mogelijk extra […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | De B.V.

  Vennootschapsbelastingtarief Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt de komende jaren verlaagd. De verlaging in drie jaarlijkse stappen gaat in totaal […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | De auto

  Bijtelling, per 2019 een extra voorwaarde Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privékilometers […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Inkomstenbelasting

  Verlaging tarieven inkomstenbelasting box 1 De belastingtarieven in de inkomstenbelasting worden verlaagd. Er wordt toegewerkt naar twee belastingtarieven, die vanaf […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Duurzaam ondernemen

  Flinke vermindering Energie-investeringsaftrek Als je investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen is het mogelijk om over een deel van de investeringskosten een […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | BTW

  BTW-verhoging lage tarief Het lage BTW-tarief  wordt verhoogd van 6% naar 9%. De extra belastinginkomsten zouden nodig zijn om bijvoorbeeld […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | De eigen woning

  Hypotheekrenteaftrek 2019 tegen 49% Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor de […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Kindregelingen

  Miljoenen extra beschikbaar voor kindregelingen Kinderopvangtoeslag Er wordt flink geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag. Het kabinet besteedt vanaf 2019 structureel € […] Lees verder »