Menu 088 2202200

Zeven maatregelen uit regeerakkoord worden al opgenomen in het Belastingplan 2018

linkedin share
Geplaatst 31-10-2017 12:26

Tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 heeft staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat er zeven fiscale maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III worden opgenomen in de belastingplannen voor 2018.

 

Het gaat om de volgende maatregelen:

Aanpassingen in de vermogensrendementsheffing per 2018

Het vermogen waarover geen belasting hoeft worden betaald wordt voor alleenstaanden € 30.000, dit is tot en met 2017 € 25.000. Verder wordt het vermogen tussen de € 30.000 en € 100.000 belast met een tarief van circa 0,6% (2017: 0,86%). Vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 met circa 1,3% (2017: 1,38%) en vermogens daarboven worden belast met circa 1,61% (2017: 1,62%).

Voor fiscale partners worden de bedragen verdubbeld.

 

Stapsgewijze afbouw in 30 jaar van de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) vanaf 2019
  • Aanpassingen in de inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2019.
  • Verhoging ouderenkorting en gelijktijdig geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw per 2019.
  • Het terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf in de VPB van € 200.000 naar € 350.000 per 2018.
  • Verhoging van het effectief tarief van de innovatiebox per 2018 van 5% naar 7%.
  • Verhoging tabaksaccijns per 2018.

De hiervoor vermelde punten zijn inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees hier de highlights uit het regeerakkoord die wij eerder voor je op een rijtje zette.