Menu 088 2202200

Ook Belastingdienst klaar voor uitfaseren pensioen in eigen beheer

linkedin share
Geplaatst 30-03-2017 14:59

Met de publicatie van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in het Staatsblad maandag, treedt deze Wet officieel per 1 april 2017 in werking. De Wet zou namelijk de eerste van de maand opvolgend op publicatie in het Staatsblad van kracht worden.

 

Informatieformulier afkoop of omzetting

Na de publicatie was het alleen nog wachten op het ‘Informatieformulier afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ van de Belastingdienst. Dit formulier is donderdag 30 maart op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.

 

Het formulier vormt een onmisbare schakel wanneer een DGA het pensioen in eigen beheer wenst af te kopen of om te zetten in een Oudedagsverplichting. Het formulier dient namelijk binnen een maand na afkoop of omzetting aan de Belastingdienst toegestuurd te worden. Als het formulier niet tijdig wordt ingestuurd, wordt het pensioen verondersteld ‘onzuiver’ geworden te zijn. Bij een onzuiver pensioen geldt geen belastingkorting meer, maar wordt de commerciële waarde van het pensioen in eigen beheer in een keer in Box 1 belast. Daarnaast is 20% revisieheffing verschuldigd.

 

Oudedagsverplichting

Op het informatieformulier dient de fiscale en commerciële pensioenvoorziening op verschillende momenten opgegeven te worden. Ook dient aangegeven te worden of de DGA een (ex-)partner heeft. Bij omzetting in een oudedagsverplichting is vervolgens de vraag opgenomen óf er afspraken over de verdeling van de oudedagsverplichting bij echtscheiding gemaakt zijn. Over de inhoud van deze afspraken hoeft (nog) geen opgave gedaan te worden. Per (ex-)partner dient een apart formulier ingevuld te worden.

 

Naar verwachting zal de Belastingdienst op basis van de ingevulde formulieren gerichte steekproeven houden. Pas op dat moment zullen bijvoorbeeld pensioenbrieven, oude berekeningen, huwelijkse voorwaarden en de inhoud van de verschillende afspraken aangeleverd moeten worden.

 

De DGA aan zet

Nu de overheid de laatste formaliteiten geregeld heeft, is de DGA aan zet. Hij zal een keuze moeten maken welk van de drie opties voor hem het meest interessant is. Bij deze keuze speelt naast het fiscale voor- of nadeel onder andere ook de wenselijkheid van het in stand houden van de vennootschap, de aanwezige liquide middelen, de dividendruimte, en de bereidwilligheid van de (ex-)partner een rol.

 

 

Nieuwe titel

Nieuws

 • Pensioenregeling niet wijzigen? Toch instemming werknemers nodig

  Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Een afspraak tussen werkgever en werknemer(s). Wanneer een van de partijen die afspraak wil wijzigen, moet […] Lees verder »
 • Boete voor het niet uitkeren van pensioen in eigen beheer: Niets doen is geen optie

  Het niet uitkeren van zijn pensioen is een DGA duur komen te staan. Door ‘niets’ te doen moet hij 52% […] Lees verder »
 • Bubbels, bollen én belastingbesparing

  De feestdagen staan voor de deur!  Voor je het weet zit je met een grote schaal oliebollen voor je neus […] Lees verder »
 • Geen transitievergoeding wegens doorsturen vertrouwelijke e-mail

  Iedere werknemer  met een dienstverband van tenminste vierentwintig maanden heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag, tenzij het ontslag het […] Lees verder »
 • Fraude finale kwijting

  Wat als je met jouw ex-werknemer een beëindigingsovereenkomst hebt gesloten en je ontdekt later dat hij heeft gefraudeerd? Zijn er […] Lees verder »
 • Aannemen van buitenlandse werknemers

  Het kan voorkomen dat je een vacature hebt openstaan die het meest geschikt lijkt voor een buitenlandse werknemer. Hoe haal […] Lees verder »
 • Obamacare: doe een fiscale Quick Scan!

  Het kan niemand ontgaan zijn dat Obama een bezoek heeft gebracht aan Amsterdam. In AFAS Live heeft Obama drieduizend mensen […] Lees verder »
 • Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2019

  Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt straks het gros van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen vastgelegd in de […] Lees verder »
 • Verzamelwet Pensioenen 2019

  In de Verzamelwet pensioenen 2019 is een aantal voorstellen opgenomen om de medezeggenschap bij kleine ondernemingen – waar het gaat […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Overige maatregelen

  Belastingontwijking Verder zijn er op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd die belastingontwijking moeten tegengaan. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de EU-richtlijn […] Lees verder »