square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

(Zuur) appeltje voor de dorst?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor schenk- en erfbelasting is een fiscale wetgeving die in het leven geroepen is om opvolging mogelijk te maken zonder al te veel fiscale belemmeringen. Het is daarbij wel van belang om de voorwaarden helder te hebben. Een overdracht kan anders toch meer belemmeringen meebrengen dan in eerste instantie gehoopt. Om onaangename verrassingen te voorkomen worden er hier een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd.

Vrijstel

De faciliteit van de Belastingdienst bestaat voor de opvolger uit een vrijstelling voor het betalen van belasting. De vrijstelling bedraagt € 1.084.851 euro voor de totale onderneming. Indien je een gedeelte van de onderneming erft of geschonken krijgt, dan wordt de vrijstelling naar rato toegepast over de bedrijfsopvolgers. Voor het surplus wordt een vrijstelling gegeven ter hoogte van 83%.

Voorwaarden bij de BOR

De 3 eisen die de Belastingdienst stelt aan het gebruikmaken van de regeling zijn als volgt:

  • Ondernemingseis: De onderneming moet materieel zijn, de BOR geldt niet voor beleggingsvermogen, behoudens een bescheiden uitzondering in geval van aanmerkelijk belangaandelen.
  • Voortzettingseis: De verkrijger van de vennootschap moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten.
  • Bezitseis: de erflater moet de aandelen in de vennootschap minstens 1 jaar of de schenker minstens 5 jaar in zijn bezit hebben.

De BOR is een ingewikkelde regeling die vraagt om specialistische kennis. Behalve de voorwaarden die hiervoor zijn genoemd, zijn ook burgerlijke staat, testament, structuur van de onderneming en financieringsopzet belangrijk.

Laat bedrijfsopvolging jouw zoete appeltje voor de dorst zijn!

Vanwege alle fiscale en financiële aandachtspunten is het goed om ruim van te voren na te denken over de bedrijfsoverdracht en je daarbij goed in te lichten. Voor een optimale overdracht raden wij aan om hier 3 tot 5 jaar van te voren mee te beginnen.

JAN© houdt rekening met alle factoren die spelen bij de overdracht en beschikt over ervaren overnameadviseurs, belastingadviseurs en een breed scala aan andere experts, zodat je optimaal voorbereid bent.

Neem voor meer informatie contact op met EmielMaddox@JAN.nl of 088-2202264.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.