square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Zieke werknemer? Let op deze twee wijzigingen vanaf 1 juli 2023!

Het kabinet is voornemens om de loondoorbetalingsverplichting bij een zieke werknemer  eenvoudiger, transparanter en goedkoper te maken. In dat kader zijn er vanaf 1 juli a.s. twee wijzigingen waar wij je over informeren.

Re-integratie werknemer? Let op deze nieuwe vereiste vanaf 1 juli 2023:

Wanneer je als werkgever een werknemer hebt die wegens ziekte een langere tijd afwezig is ben je als werkgever vanaf 1 juli 2023 verplicht om de visie op re-integratie vast te leggen. Het gaat om de visie van jou als werkgever maar ook de visie op re-integratie van de zieke werknemer. Het idee is dat dit bijdraagt aan een soepeler re-integratietraject. 

Wat wijzigt per 1 juli 2023?

Als werkgever moet je twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer doorbetalen en tegelijkertijd proberen de werknemer te laten te re-integreren. Hoe je dit precies moet doen is vastgelegd in diverse regelingen. Vanaf 1 juli a.s. komt er een extra vereiste bij: Je bent dan verplicht om de visie op re-integratie vast te leggen bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Het idee is dat werkgever en werknemer hierdoor beter met elkaar in gesprek blijven en het re-integratietraject soepeler verloopt. Het is ook verplicht een re-integratie visie vast te leggen bij eigenrisicodragers voor de ZW.

Wanneer het re-integratietraject reeds is gestart op 1 juli a.s. hoeft deze niet aangepast te worden aan de nieuwe regels. Er is aangegeven dat het UWV geen loonsanctie zal opleggen als er na twee jaar niet voldaan is aan het opnemen van een re-integratie visie in het dossier. Je bent echter wel in het voordeel als je een compleet dossier met re-integratie visie overlegt aan het UWV, aangezien er dan sneller een conclusie zal volgen dat er een juist traject is gevolgd.

Loondoorbetaling zieke AOW’er vanaf 1 juli a.s. 6 i.p.v. 13 weken

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kijken steeds meer werkgevers hoe zij aan de vraag van medewerkers kunnen voldoen. Een oplossing waar veel werkgevers voor kiezen is de inzet van een werknemer die reeds de AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze medewerkers zijn vaak bekend met het bedrijf, hebben veel ervaring en zijn flexibel. Wanneer een AOW-er afwezig is door ziekte was je verplicht deze 13 weken door te betalen (bij werknemers tot de AOW leeftijd is dit 2 jaar). Deze 13 weken zijn nu verkort naar 6 weken.

Er is een overgangsregeling bedacht om de overgang van 13 naar 6 weken goed te laten verlopen:

  • Wanneer de AOW-er die je in dienst hebt al voor 1 juli 2023 ziek is dan blijft de doorbetalingsperiode van 13 weken geldig. Na 1 juli wordt het dus 6 weken.
  • Wanneer er twee ziekteperioden zijn die kort op elkaar volgen en hier zit minder dan vier weken tussen dan wordt dit gezien als één ziekteperiode. Wanneer de AOW-er ziek wordt voor 1 juli a.s. en herstelt hij/zij binnen 13 weken en er volgt binnen 4 weken weer een ziekteperiode dan geldt nog steeds de 13 weken loondoorbetaling. Dit is ook het geval als de tweede ziekmelding 1 juli a.s. is. De totale ziekteperiode is namelijk gestart voordat de nieuwe regels van kracht zijn.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl of 088-2202295

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.