square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Wordt jouw Coronabetalingsregeling ingetrokken?

Trek dan bij ons aan de bel! De Belastingdienst is van plan duizenden brieven te versturen waarin  wordt medegedeeld dat het uitstel van betaling wordt ingetrokken gezien een betalingsachterstand. Heb jij een dergelijke brief ontvangen? Neem dan z.s.m. contact met ons op.

Wat is er aan de hand?

In tijd van Corona hebben veel ondernemers uitstel van betaling gekregen voor de openstaande belastingschulden. De openstaande belasting moet uiteraard betaald worden, hiervoor heeft de Belastingdienst een regeling getroffen, de Coronabetalingsregeling.
Nu blijkt dat de Belastingdienst duizenden brieven heeft verstuurd naar ondernemers die niet op schema liggen met betalen. Er is aangekondigd dat er invorderingsmaatregelen worden genomen als de achterstand niet voor 29 augustus 2023 is ingehaald.

Hoe verloopt de invordering?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er vanaf de maand juli er massaal brieven worden verzonden met een achterstand binnen de Coronabetalingsregeling. Hierin wordt aangekondigd dat deze wordt ingetrokken. Je kunt dit voorkomen door te zorgen dat je bij bent met betalen vóór 29 augustus 2023.
Wanneer er niet tijdig is betaald wordt er vanaf begin september voor elke aanslag die nog openstaat een aanmaning verstuurd met € 16 aanmaningskosten. Wanneer je naar aanleiding van de aanmaning niet tot betaling bent overgegaan ontvang je vanaf half september voor elke aanslag een dwangbevel. De kosten voor elk dwangbevel kunnen oplopen tot € 13.745.
Wanneer je ook na het dwangbevel niet tot betaling bent overgegaan dan kan er een bezoek worden gebracht door een deurwaarder die beslag kan leggen op waardevolle spullen en andere dwangmaatregelen kan nemen. De Belastingdienst kan zelfs overgaan tot het aanvragen van faillissement.
Er is een globale algemene planning gecommuniceerd, er kunnen afwijkende data van toepassing zijn.

Ontvang jij een dergelijke brief van de Belastingdienst?

Wanneer jouw onderneming een betalingsachterstand heeft en je ontvangt hierover een brief van de Belastingdienst neem dan z.s.m. contact op met jouw adviseur bij JAN©. Zodat je samen met jouw adviseur de situatie kunt bekijken en de voor jouw beste optie in kaart gebracht kan worden.

Let op! Het is belangrijk dat je aan de reguliere aangifte- en betaalverplichtingen blijft voldoen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.