square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Wordt binnen jouw onderneming met regelmaat overgewerkt en wordt de werknemer in tijd gecompenseerd?

Werknemers die het minimumloon verdienen, kunnen overwerk vanaf januari 2019 alleen nog in tijd gecompenseerd krijgen als dat in de cao is vastgelegd. Is die mogelijkheid niet opgenomen in een toepasselijke cao, dan moet de werkgever het overwerk in geld uitbetalen.

Wanneer de overuren betaald moeten worden, is afhankelijk van de met de werknemer overeengekomen gemiddelde arbeidsomvang. Als overeengekomen is dat de werknemer een gemiddeld aantal uren per jaar werkt, zal van overwerk pas sprake zijn als op jaarbasis blijkt dat meer uren dan de bedongen uren door de werknemer zijn gewerkt.  Uitbetaling vindt in dat geval plaats na afloop van het kalenderjaar. Anders ligt dat als overeengekomen is dat de werknemer een gemiddeld aantal uren per maand moet werken. Maandelijks dient gekeken te worden of de werknemer heeft overgewerkt. Uitbetaling van overuren dient in dat geval maandelijks plaats te vinden.

Is in de cao opgenomen dat (a) overuren in tijd mogen worden gecompenseerd én (b) overuren vóór een bepaalde datum opgenomen dienen te zijn, dan geldt vanaf 1 januari 2019 dat – indien de tijd niet is opgenomen door de werknemer voor de einddatum – de werkgever die uren alsnog moet  uitbetalen.

Verdient de werknemer meer dan het minimumloon dan geldt dat een werkgever nog steeds kan kiezen tussen vergoeding van de overuren in tijd of in geld. Kiest de werkgever voor een compensatie in tijd, dan geldt dat de werknemer over alle door hem/haar gewerkte uren tezamen tenminste het minimumloon moet hebben ontvangen.  Is dat niet het geval, dan dienen de overuren in geld te worden uitbetaald.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de juristen van JAN©.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.