square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Wijzigingen in het arbeidsrecht per augustus 2022

JAN©

Wijzigingen in het arbeidsrecht per augustus 2022

Per augustus 2022 zal zowel de EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, als het doorbetaalde ouderschapsverlof worden ingevoerd.
Wat houden deze wijzigingen exact in?

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op grond van de EU-richtlijn moet Nederland een aantal wijzigingen door voeren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de wet is per 1 augustus 2022 van kracht.

De vier belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Het verbod op  nevenwerkzaamheden mag per augustus 2022   alleen als hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ is. 
  2. Opleidingskosten (waaronder mede begrepen: reiskosten, boeken en examengelden) mag je niet meer (deels) verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Het gaat om opleidingen die je op grond van de wet of CAO  verplicht bent aan te bieden, zoals opleidingen op het gebied van veiligheid. De werknemer moet deze opleidingen bovendien onder werktijd kunnen volgen.
  3. Uitbreiding van de bestaande informatieverplichting. Zo dien je bijvoorbeeld het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling uiterlijk één week na aanvang van de werkzaamheden uit jezelf aan de werknemer te verstrekken. Andere gegevens dienen binnen één maand te worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld de vakantie- en verlofregeling, alsmede een pensioenregeling.
  4. Werknemer mag nadat hij/zij 26 weken in dienst is, een verzoek doen om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld een vast contract of een vaste arbeidsomvang.

Wil je meer informatie over deze 4 wijzigingen? Raadpleeg dan onze brochure Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers – met een kind dat nog geen 1 jaar oud is -aanspraak op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof.

Het UWV verstrekt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon aan de werknemer, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het verlof moet worden opgenomen vóór de eerste verjaardag van het kind en het verlof moet door de werknemer schriftelijk worden aangevraagd minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. De werknemer dient aan te geven hoe hij/zij het verlof wil opnemen.

De verwachting is dat veel ouders dit ouderschapsverlof willen opnemen. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan dit een probleem opleveren. Dat vraagt een strakke voorbereiding. Inventariseer dus goed wie, wanneer betaald ouderschapsverlof wil aanvragen en maak een schema.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons overzicht met veelgestelde vragen over het doorbetaalde ouderschapsverlof.

Aanpassen modelarbeidsovereenkomst of personeelshandboek naar aanleiding van wijzigingen?

Het is verstandig om jouw model arbeidsovereenkomsten en personeelshandboek na te lopen en te bekijken of deze aanpassing nodig hebben.

Heb je vragen over bovenstaande wijzigingen of wil je dat JAN© jou helpt de modelarbeidsovereenkomsten en/of het personeelshandboek door te nemen en aan te passen waar nodig, neem dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van JAN© via juristen@jan.nl of het algemene nummer 088 220 22 00. 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.