square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Noodfonds voor werkgelegenheid

JAN©

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Update 25-5-2020: Het kabinet heeft de NOW 2.0 aangekondigd voor de periode juni t/m augustus.
Hoewel de verlengde NOW-regeling dezelfde systematiek hanteert, bevat deze wel enkele wijzigingen/nieuwe voorwaarden. Lees hier meer over: Update 25-5-2020: Het kabinet heeft de NOW 2.0 aangekondigd voor de periode juni t/m augustus. Hoewel de verlengde NOW-regeling dezelfde systematiek hanteert, bevat deze wel enkele wijzigingen/nieuwe voorwaarden. Lees hier meer over.

De NOW compenseert werkgevers in hun loonkosten voor de periode van maart t/m mei 2020.
Om voor compensatie in aanmerking te komen moet er sprake te zijn van een te verwachten omzetverlies van tenminste 20% voor een periode van drie maanden.

De NOW is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen en kent voor de  werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

  • Je hebt de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
  • Je mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van  bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.
De tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt  maximaal 90% van de loonsom. In sommige gevallen is er een accountantsverklaring nodig.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
Voorschot en nabetaling

De uit te keren compensatie zal als voorschot (zijnde 80% van de te verwachten compensatie) worden uitgekeerd. Achteraf wordt de definitieve compensatie vastgesteld op basis van de daadwerkelijke omzetdaling. Voorwaarde voor het verkrijgen van de definitieve compensatie is dat werkgevers geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor hun werknemers hebben aangevraagd gedurende de periode waarover de werkgever compensatie heeft ontvangen.

Aanvraag en uitkering

Vanaf 6 april  kunnen ondernemers bij het UWV een aanvraag doen voor de NOW. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers moeten bij de aanvraag o.a. de verwachte omzetdaling opgeven. Het UWV koppelt deze gegevens aan de ingediende loonaangiften. Indien het UWV vervolgens positief oordeelt, wordt het voorschot van 80% uitbetaald. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

NOW en de ontslagaanvraag

Wanneer je een ontslag aanvraag hebt ingediend op of na 18 april 2020, dan krijgt u van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken. Doe je dit niet, maar zet je de procedure bij het UWV voort, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer vermeerderd met een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en niet worden ingetrokken.

De NOW regeling legt beperkingen op voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het regulier aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het proeftijdontslag, beëindiging met wederzijds goedvinden, ontslag wegens disfunctioneren etc. valt hier dus buiten.

Werktijdverkorting

Een voorloper op de NOW regeling was de werktijdverkorting, deze regeling bleek niet geschikt voor deze periode. Had je al werktijdverkorting aangevraagd en wil je weten hoe e.e.a. nu voor jou uitwerkt klik dan hier.

Informeer je medewerkers!

Denk er ook aan om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming te informeren.

Er is meer bekend is over de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de NOW regeling, update 22 april 2020.  We geven je graag het antwoord op veel gestelde vragen:

NOW… of  toch nog even wachten?

De hoogte van de NOW regeling is afhankelijk van de omzetdaling gedurende drie maanden. Je hebt hierbij de mogelijkheid om te kiezen uit drie tijdsvakken: maart t/m mei,  april t/m juni of mei t/m juli. Tot half maart hebben de meeste ondernemers hun reguliere omzet kunnen behalen voor die periode. Echter, wat er in juni (of zelfs juli) staat te gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. Aangezien de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de omzet kan het raadzaam zijn om nog even te wachten met het indienen van de aanvraag, je kunt tenslotte maar 1x een aanvraag indienen. Als op den duur blijkt dat jouw onderneming langer dicht moet blijven dan is het omzetverlies over april t/m juni hoger dan over maart t/m mei.  De NOW tegemoetkoming zal dan dus hoger zijn wanneer je aangeeft dat je deze wilt ontvangen over april t/m juni.

Stel jezelf dus de vraag: Wil ik de NOW tegemoetkoming snel ontvangen óf kan dit ook later waardoor ik de regeling maximaal benut?
Wanneer je besluit te wachten dan kan de uitkering hoger zijn. Dit kan ca 10% schelen,  maar je ontvangt de tegemoetkoming dan ongeveer 8 weken later. In eerste instantie krijg je een voorschot van 80%, de resterende 20% ontvang je later.

Kun je als DGA ook gebruik maken van de NOW?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat ook op de loonlijst bij zijn bedrijf. DGA’s keren loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting. Toch komen niet alle DGA’s in aanmerking voor de NOW. Alleen DGA’s die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA) komen wél in aanmerking.
Als DGA heb je ook de mogelijkheid om je vrijwillig te verzekeren. Echter, dan geldt de NOW regeling niet. Je hebt dan wellicht de mogelijkheid om je gebruikelijk loon te verlagen.

Ontvang ik 90% van de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal factoren zoals, de omzet (van het concern) , de hoogte van het loon, de afspraken inzake het uitbetalen dan wel reserveren van vakantiegeld en pensioenopbouw. Veel ondernemers weten nog niet wat ze nu exact kunnen verwachten qua compensatie. Het is lastig om om een liquiditeitsbegroting te maken.

Inmiddels zijn er al wat NOW subsidies uitgekeerd. Het UWV geeft aan rekening te houden met aspecten als uitbetaald vakantiegeld in de maand januari. Dit blijkt echter niet het geval en kan er voor zorgen dat  je bij de afrekening geen 10% subsidie meer ontvangt dan wel je te maken krijgt met een terugbetaling. Let hier dus goed op en zorg ervoor dat je weet wat je zou moeten ontvangen.

JAN© beschikt over een rekentool. Als je wilt weten of de NOW teruggave voor jou interessant is aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw contactpersoon binnen JAN©. Wij kunnen dan een indicatie geven van wat je zult terugkrijgen. Je hebt ook de mogelijkheid om dit zelf te berekenen met de Corona calculator.

Waarmee moet ik rekening houden bij de aanvraag?

De regeling is snel in gang gezet en ook de aanvraagprocedure is hiernaar. Je kunt je aanvraag niet tussentijds wijzigen en je hebt slechts 120 minuten om de aanvraag af te ronden. Zorg ervoor dat je alles goed hebt voorbereid voordat je start met de aanvraag. Of besteed dit uit aan de juristen van JAN©.
Zij hebben inmiddels  ervaring hiermee en begeleiden je graag.

Vergoeding van de pensioenpremie via de NOW. Wat zijn de aandachtspunten?
Via de NOW krijg je als werkgever ook een vergoeding voor de pensioenpremie. Dat is goed nieuws. Deze vergoeding heeft echter ook gevolgen voor de mogelijkheden van uitstel van betaling en de bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonmacht. Lees hier meer over.

NOW ook voor concerns met minder dan 20% omzetdaling, update 4 mei 2020:
Voor concerns die op basis van de huidige regels geen NOW zouden kunnen aanvragen, omdat zij in totaal bezien minder dan 20% omzetverlies hebben, is de regeling versoepeld. Het is nu mogelijk dat een individuele werkmaatschappij subsidie voor haar loonkosten aanvraagt op basis van de omzetdaling van alleen deze werkmaatschappij. Bij deze aanvraag moet een accountantsverklaring worden gevoegd en gelden extra voorwaarden. Dit om te voorkomen dat er misbruik van de regeling wordt gemaakt.

Deze extra voorwaarden zijn:
  • De werkmaatschappij is een aparte B.V.
  • Concerns (waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de NOW) moeten verklaren over 2020  geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Er mag pas weer uitgekeerd worden als de jaarrekening van het jaar volgend over het jaar waarin de steun is ontvangen is vastgesteld.
  • Werkmaatschappijen moeten werkbehoud garanderen.
  • Er mogen geen opdrachten of projecten worden verschoven naar een andere B.V.
  • Werknemers mogen binnen een andere B.V. worden ingezet, maar dit heeft gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Voor concerns die gebruik maken van een personeels B.V. geldt deze versoepelende maatregel niet.

Heb je vragen over NOW of naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met één van de juristen van JAN© (juristen@jan.nl of 088 2202200).

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.