square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Oproepkrachten

JAN©

Werk jij met oproepkrachten? Opgelet!

Nieuwe definitie

Allereerst is er een nieuwe definitie in het Burgerlijk Wetboek gekomen van de “oproepovereenkomst”. Van een oproepovereenkomst is – heel kort gezegd – sprake indien geen vaste omvang van de arbeid is vastgelegd.

 

Nieuwe oproeptermijn en wijze van oproepen

De werkgever dient de oproepkracht tenminste 4 dagen van te voren op te roepen. Gebeurt dit niet tijdig én schriftelijk of elektronisch, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep (bij cao kan deze termijn worden verkort, mits de termijn niet korter is dan 24 uur).

Als een gedane oproep binnen 4 dagen geheel of gedeeltelijk weer wordt ingetrokken, of de tijdstippen worden gewijzigd, dan behoudt de oproepkracht het recht op loon over de periode waarvoor hij/zij oorspronkelijk was opgeroepen.

 

Nieuwe opzegtermijn oproepkracht

De opzegtermijn voor de oproepkracht is verkort tot de oproeptermijn die de werkgever in acht moet  nemen bij een oproep. De oproepkracht kan dus met inachtneming van een opzegtermijn van vier dagen (of een kortere cao-termijn)  opzeggen.

 

Aanbod voor vaste arbeidsomvang

De werkgever moet de oproepkracht “steeds als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd” een schriftelijk of elektronisch aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat geldt voor elke opvolgende periode van 12 maanden indien de oproepkracht het aanbod niet heeft geaccepteerd.

De vaste omvang wordt gebaseerd op het aantal uur dat de oproepkracht het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

Voor de berekening van de periode van 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.

Zolang de werkgever dat aanbod niet doet, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren. De termijn voor aanvaarding van het aanbod bedraagt ten minste een maand.

Conclusie:

Er verandert veel voor oproepkrachten. Controleer daarom of de huidige oproepcontracten nog volstaan, zorg dat de oproepkrachten tijdig en op de juiste wijze worden opgeroepen en inventariseer wanneer je welke oproepkracht een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang.

 

Heb je vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, het arbeidsrecht in het algemeen of over oproepkrachten, dan helpen wij graag. Je kunt daartoe contact opnemen met een van de juristen van JAN©.

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.