square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Wet bescherming klokkenluiders

JAN©

Wet bescherming klokkenluiders: Waar moet je als werkgever aan voldoen?

Een klokkenluider is iemand die misstanden in een bedrijf of organisatie onder de aandacht brengt. Omdat dit vaak niet goed afliep voor de klokkenluider is er wetgeving die bescherming biedt aan klokkenluiders. Die wet moest worden aangepast. In de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders staan een aantal wijzigingen waar je als werkgever rekening mee moet houden.

De belangrijkste wijzigingen:

Klokkenluiders worden beter beschermd en de bescherming wordt uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren, ook zzp-ers, stagiaires, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers worden beschermd als zij een misstand melden. Ook degene die de melder bijstaat wordt beschermd.

Melders hoeven een misstand niet eerst intern te melden, dat kan ook direct extern, bij diverse bevoegde autoriteiten. Als werkgever moet je een interne meldprocedure hebben en daaraan worden strengere eisen gesteld. Als de wet niet wordt nageleefd kunnen sancties worden opgelegd.

Interne meldprocedure verplicht

Voor organisaties waar gemiddeld ten minste 50 personen werkzaam zijn is een interne meldregeling verplicht. Ook voor organisaties die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu, ongeacht het aantal werknemers is dat verplicht. Dus ook een kleine financiële dienstverlener met maar een paar werknemers of een pensioenfonds zonder werknemers moeten een interne meldregeling hebben.

Wat staat er in de meldprocedure

In de interne meldprocedure moet staan hoe deze werkt. Vastgelegd moet worden hoe en bij wie de melding kan worden gedaan, en welke functionarissen opvolging geven aan de melding. En hoe extern melding kan worden gedaan.

In de regeling moet ook staan dat je voordat de melding wordt gedaan een adviseur kunt raadplegen. Verder moet in de regeling staan wat je kunt melden, wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand en hoe de werknemer beschermd wordt bij of na het melden.

Strengere eisen aan de (interne) meldregeling

Een werknemer die een melding doet moet binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging krijgen en binnen 3 maanden vernemen wat de vervolgstappen zijn. De identiteit van de melder wordt niet bekendgemaakt zonder instemming. Alle informatie in het kader van een melding moet vertrouwelijke worden behandeld. Meldingen moeten worden geregistreerd.

Wat kun je melden?

Je kunt een vermoeden melden van een misstand bij een bedrijf of organisatie. Je kunt dat melden bij dat bedrijf of de organisatie, maar melden van de misstand bij een externe organisatie mag ook.

Wat is een misstand?

Als bij een bedrijf of organisatie in strijd met regels of wetgeving wordt gehandeld, of als nagelaten wordt om die regels of wetgeving te volgen. Dat kunnen interne regels van de werkgever zijn, gebaseerd op nationale wetgeving, of EU-wetgeving.

Bij een misstand gaat het om ernstige of omvangrijke handelingen of nalatigheid, of is sprake van een patroon of structureel karakter, in strijd met het maatschappelijk belang, bijvoorbeeld op het gebied van financiële producten, witwasbestrijding, privacy, gezondheid, milieu of consumenten-bescherming.

Instemming Ondernemingsraad, personeelsvereniging werknemers, cao-partijen

De ondernemingsraad of personeelsvereniging moet instemmen met de interne meldprocedure.

Voor organisaties met minder dan 50 werknemers die geen ondernemingsraad of personeelsvereniging hebben ingesteld en daartoe ook niet verplicht zijn geldt dat meer dan de helft van de werknemers moet instemmen. Indien de interne meldprocedure in een cao is opgenomen, moeten cao-partijen daarmee instemmen.

Wil je meer informatie óf weten of je interne meldregeling voldoet? Neem contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl of 088-2202200.

Gerelateerde artikelen

JAN©

Voer voor discussie

In Nederland zijn er ongeveer 50 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Vaak is meteen duidelijk of een bedrijf…

Verder lezen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.