square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Wet bescherming klokkenluiders

JAN©

Wet bescherming klokkenluiders: Waar moet je als werkgever aan voldoen?

Een klokkenluider is iemand die misstanden in een bedrijf of organisatie onder de aandacht brengt. Omdat dit vaak niet goed afliep voor de klokkenluider is er wetgeving die bescherming biedt aan klokkenluiders. Die wet moest worden aangepast. In de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders staan een aantal wijzigingen waar je als werkgever rekening mee moet houden.

De belangrijkste wijzigingen:

Klokkenluiders worden beter beschermd en de bescherming wordt uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren, ook zzp-ers, stagiaires, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers worden beschermd als zij een misstand melden. Ook degene die de melder bijstaat wordt beschermd.

Melders hoeven een misstand niet eerst intern te melden, dat kan ook direct extern, bij diverse bevoegde autoriteiten. Als werkgever moet je een interne meldprocedure hebben en daaraan worden strengere eisen gesteld. Als de wet niet wordt nageleefd kunnen sancties worden opgelegd.

Interne meldprocedure verplicht

Voor organisaties waar gemiddeld ten minste 50 personen werkzaam zijn is een interne meldregeling verplicht. Ook voor organisaties die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu, ongeacht het aantal werknemers is dat verplicht. Dus ook een kleine financiële dienstverlener met maar een paar werknemers of een pensioenfonds zonder werknemers moeten een interne meldregeling hebben.

Wat staat er in de meldprocedure

In de interne meldprocedure moet staan hoe deze werkt. Vastgelegd moet worden hoe en bij wie de melding kan worden gedaan, en welke functionarissen opvolging geven aan de melding. En hoe extern melding kan worden gedaan.

In de regeling moet ook staan dat je voordat de melding wordt gedaan een adviseur kunt raadplegen. Verder moet in de regeling staan wat je kunt melden, wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand en hoe de werknemer beschermd wordt bij of na het melden.

Strengere eisen aan de (interne) meldregeling

Een werknemer die een melding doet moet binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging krijgen en binnen 3 maanden vernemen wat de vervolgstappen zijn. De identiteit van de melder wordt niet bekendgemaakt zonder instemming. Alle informatie in het kader van een melding moet vertrouwelijke worden behandeld. Meldingen moeten worden geregistreerd.

Wat kun je melden?

Je kunt een vermoeden melden van een misstand bij een bedrijf of organisatie. Je kunt dat melden bij dat bedrijf of de organisatie, maar melden van de misstand bij een externe organisatie mag ook.

Wat is een misstand?

Als bij een bedrijf of organisatie in strijd met regels of wetgeving wordt gehandeld, of als nagelaten wordt om die regels of wetgeving te volgen. Dat kunnen interne regels van de werkgever zijn, gebaseerd op nationale wetgeving, of EU-wetgeving.

Bij een misstand gaat het om ernstige of omvangrijke handelingen of nalatigheid, of is sprake van een patroon of structureel karakter, in strijd met het maatschappelijk belang, bijvoorbeeld op het gebied van financiële producten, witwasbestrijding, privacy, gezondheid, milieu of consumenten-bescherming.

Instemming Ondernemingsraad, personeelsvereniging werknemers, cao-partijen

De ondernemingsraad of personeelsvereniging moet instemmen met de interne meldprocedure.

Voor organisaties met minder dan 50 werknemers die geen ondernemingsraad of personeelsvereniging hebben ingesteld en daartoe ook niet verplicht zijn geldt dat meer dan de helft van de werknemers moet instemmen. Indien de interne meldprocedure in een cao is opgenomen, moeten cao-partijen daarmee instemmen.

Wil je meer informatie óf weten of je interne meldregeling voldoet? Neem contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl of 088-2202200.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.