square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Prinsjesdag 2019

JAN©

Voorkom 8% belastingrente door tijdig je voorlopige aanslag te laten aanpassen

De belastingrente is gezien de corona maatregelen tijdelijk verlaagd. Voor de vennootschapsbelastingaanslagen in eerste instantie naar 0,01% en vanaf 1 oktober 2020 tot het einde van 2021 naar 4%. In de laatste Kamerbrief d.d. 26-11-2021 over de corona steunmaatregelen is wel gesproken over een stapsgewijze verhoging van de invorderingsrente.
De belastingrente is echter niet genoemd. Het lijkt er dus op dat die weer in oude glorie wordt hersteld in 2022 naar 8% voor de vennootschapsbelasting. Voor de overige aanslagen werd vanaf 1 oktober 2020 alweer het reguliere percentage van 4% gehanteerd.

Wat voor jaar was 2021 voor jou?

Nu we 2021 bijna achter ons hebben gelaten is het als ondernemer tijd om toch nog eens terug te blikken en de behaalde winst over het afgelopen jaar te bekijken. Als de behaalde winst (sterk) afwijkt van het bedrag waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, dan is het handig om de voorlopige aanslag te laten aanpassen. De rente die de Belastingdienst in rekening brengt is namelijk hoog tot zeer hoog! Zeker als je dit vergelijkt met het huidige rendement op een spaarrekening. Dan behaal je nergens zoveel rendement als door het betalen van een voorlopige aangifte.
En voor een ieder die denkt slim te zijn en gebruik te maken van deze hoge rente… rente vergoeden over te veel betaalde belasting doet de Belastingdienst helaas al jaren niet meer.

Vanaf wanneer wordt er rente berekend?

De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2021 wordt dus vanaf 1 juli 2022 belastingrente in rekening gebracht. Heeft jouw vennootschap een gebroken boekjaar, dan wordt vanaf de zevende maand na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt het boekjaar bijvoorbeeld op 1 juli 2021, dan is jouw vennootschap vanaf 1 januari 2022 rente verschuldigd.

Wat kun je doen om renteberekening te beperken?

Je kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Als je de aanslag over het kalenderjaar 2021 nog vóór 1 mei a.s. aanvraagt, is er geen belastingrente verschuldigd. Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hierdoor zorg je voor meer liquiditeiten. 

Laat je voor de verandering eens wel ontmoedigen én betaal op tijd! Neem voor overleg over het aanpassen van de voorlopige aanslag contact op met je adviseur bij JAN©.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.