square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Verlagen gebruikelijk loon DGA

Update: 12 mei 2020  Eindelijk in het nieuwe besluit: een nieuw gebruikelijk voor het gebruikelijk loon!

Vanuit de praktijk ontvangen wij veel vragen over het afspreken van een lager maandloon (dan het gebruikelijk loon) voor de DGA met zijn B.V.
Wij hebben eerder aangegeven dat hier mogelijk een aanpassing voor zou komen.
Inmiddels is in een besluit van de Staatssecretaris de gebruikelijkheid van het gebruikelijk loon aangepast.

Berekening gebruikelijk loon
Om gebruik te maken van een lager gebruikelijk loon, moet de omzet en de beschikbare middelen in de B.V. afnemen door de Coronacrisis.
Het gebruikelijk loon voor 2020 is vervolgens te berekenen door de omzet over de maanden januari t/m april van 2020 te delen door de omzet over
de maanden januari t/m april 2019 en deze breuk te vermenigvuldigen met het gebruikelijk loon over 2019.

In een voorbeeld ziet dit er zo uit:
Stel de omzet over de eerste vier maanden bedroeg in 2019 € 80.000. Deze omzet is gezakt over de eerste vier maanden van 2020 naar € 40.000.
Het gebruikelijk loon over 2019 was € 50.000. Dit betekent voor de berekening dat een gebruikelijk loon van € 25.000 voor 2020 acceptabel is.

Welke voorwaarden?

Bij het toepassen van deze berekening gelden drie voorwaarden:

  1. Ter compensatie van het lagere loon neemt de opname in rekening courant of het dividend niet toe;
  2. Als er toch meer loon wordt genoten door bijvoorbeeld de NOW regeling, dan geldt dit hogere loon;
  3. Deze berekening geldt niet als er in 2019 of 2020 bijzondere situaties zijn geweest. Denk daarbij aan een oprichting, splitsing of fusie.

 

Uit de goedkeuring van de staatssecretaris volgt verder dat het ook mogelijk is om een lager gebruikelijk loon met de inspecteur af te stemmen.

Voor de loonheffingen is het mogelijk om uitstel van betaling te ontvangen, dus dat geeft de DGA aanvullend lucht. Zie hiervoor uitstel van betaling belasting

Als je vragen hebt over het verlagen van het gebruikelijk loon, neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@jan.nl

Het is uiteraard wel verstandig om goed te kijken naar wat je in privé nodig hebt om rond te komen.
Zorg voor meer inzicht d.m.v. een Financieel plan. Neem hiervoor contact op met Mark Hilarius via MarkHilarius@JAN.nl

 

Loon verlagen vanaf april zonder verzoek

Vanuit de praktijk ontvangen wij veel vragen over het afspreken van een lager maandloon (dan het gebruikelijk loon) voor de DGA met zijn B.V. De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat het zonder verzoek mogelijk is om vanaf de maand april het gebruikelijk loon te verlagen.

Het loon bepalen voor 2020

Om gebruik te maken van een lager gebruikelijk loon, moet de omzet en de beschikbare middelen in de B.V. afnemen door de Coronacrisis. Het effect hiervan is pas goed te zien over een paar maanden. De Belastingdienst geeft aan dat het toch al mogelijk is om een lager maandloon uit te keren. Aan het einde van het jaar 2020 bepaal je dan wat een gebruikelijk loon is (over het hele jaar 2020). Als het nodig is, kan het loon (uiterlijk in december 2020) naar boven worden bijgesteld en opgenomen in de aangifte loonheffingen.

Wat gaat er nog komen?

Mogelijk dat de Belastingdienst nog komt met een verdere tegemoetkoming waardoor je als DGA je salaris kan bijstellen zoals in de jaren van de kredietcrisis het geval was. Vooralsnog is die tegemoetkoming er helaas nog niet. Je zal dus binnen deze richtlijnen je loon moeten verlagen als de situatie daarom vraagt.
Je zou dus kunnen zeggen dat het er inderdaad op lijkt dat de Belastingdienst in deze situatie op de stoel van de DGA gaat zitten……
Voor de loonheffingen is het ook mogelijk om uitstel van betaling te ontvangen, dus dat geeft de DGA nog enige lucht. Zie hiervoor uitstel van betaling belasting

Als je vragen hebt over het verlagen van het gebruikelijk loon, neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@jan.nl

Het is uiteraard wel verstandig om goed te kijken naar wat je in privé nodig hebt om rond te komen.
Zorg voor meer inzicht d.m.v. een Financieel plan. Neem hiervoor contact op met Mark Hilarius via MarkHilarius@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.