square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Verbreed je horizon

De zomer is ook de periode waarin JAN© je een opsomming geeft van zijn verwachtingen voor Prinsjesdag en het belastingplan voor het komende jaar. En ook dat zal dit jaar anders verlopen. We kunnen het woord Corona niet meer horen, maar toch drukt deze term haar stempel op zo ongeveer alles.

Laten we beginnen bij het begin

De basis voor de plannen en regelingen is de economie en hoeveel geld er nog in de staatskas te vinden is voor de uitvoering van eventuele nieuwe plannen. Het CPB heeft in de juniraming weergegeven dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 een daling van 6 procent laat zien en dat de werkloosheid zal verdubbelen. Maar dit is slechts één van de ramingen die het CPB heeft gemaakt. Zoals het weer en het virus zich moeilijk laten voorspellen, geldt dat ook voor de Nederlandse economie. Gelukkig komen er ook positieve geluiden vanuit het CPB, want ze voorspellen dat het bbp volgend jaar weer met 3 procent zal stijgen.
Verder geeft het CPB aan dat het herstel bespoedigd kan worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door -het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie.
Wat verder bij kan dragen aan een spoedig herstel zijn investeringen van bedrijven én een positieve consument die bereid is om te besteden. Hierdoor zou de werkloosheid beperkt kunnen blijven en dan is het zelfs mogelijk dat het bbp in 2021 boven het niveau van eind 2019 kan terugkeren.

 

De stand van zaken in Den Haag

In maart 2021 gaan we weer met zijn allen naar de stembussen. Het feit dat de periode van dit kabinet op zijn einde loopt en men nu bezig is met het managen van de dagelijkse zaken zorgt ervoor dat JAN© geen grote wijzigingen meer verwacht van dit kabinet. Verder zijn er onder meer door het ministerie van Financiën elf onderzoeken gedaan aan de hand van zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem. Dit leidt tot 169 bouwstenen waaruit een volgend kabinet kan kiezen. Een hoop getallen bij elkaar die ervoor zorgen dat ons belastingstelsel er de komende jaren anders uit zal gaan zien.

Zaken waar de komende tijd zeker kritisch naar gekeken zal worden:

  • De heffing op sparen en beleggen (box 3). Inmiddels is aangekondigd dat het plan uit 2019 niet door gaat en dat er een nieuw voorstel wordt gedaan dat bekend wordt gemaakt op Prinsjesdag 2020.
  • De eigenwoningregeling. De regeling is te complex geworden.
  • Het invoeren van belasting op AOW-premie waardoor de fiscale druk op ouderen toeneemt.
  • Het verbeteren van de positie van de ZZP-er en het verkleinen van het verschil in fiscale druk van ZZP-ers en werknemers. Hierover verwachten we in het najaar al meer informatie, lees meer over hetgeen we nu weten.
  • Een beperking van de mogelijkheid voor DGA’s om de box 2-heffing onbeperkt uit te stellen.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling. Deze fiscale regeling zorgt ervoor dat de belastingheffing bij overdracht van de onderneming geen belemmering vormt voor de continuïteit. Er zijn echterpartijen die vinden dat deze regeling te royaal is opgezet en dat de staatskas hierdoor te veel misloopt.

Wet excessief lenen

Dan hebben we nog het wetsvoorstel excessief lenen dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Deze regeling staat ook wel bekend als de DGA tax. Als een DGA meer dan € 500.000 schulden aan de eigen B.V. zou hebben, dan zou het meerdere (fictief) als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 worden belast. Hiermee wil het kabinet het lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen. De DGA moet dus belasting gaan betalen als de schuld aan de eigen B.V. meer is dan de grens van € 500.000. Deze grens wordt vervolgens verhoogd met het bedrag waarover al eerder belasting is betaald. Dit voorkomt dat jaarlijks hetzelfde gedeelte wordt belast. Voor de eigen woning schulden wordt een uitzondering gemaakt. De wet zou ingevoerd worden per 2022, maar dit wordt nu met een jaar uitgesteld. Hierdoor hebben DGA’s tot eind 2023 de tijd om schulden aan hun eigen vennootschap te verminderen.

Tip van JAN©

Bepaal waar je staat als ondernemer, verbreed je horizon en zorg ervoor dat je jouw onderneming gereed maakt voor een zonnige toekomst.
En hoe je dat kunt doen hangt af van jouw tijdlijn:

Ondernemers die aan denken aan overdragen van hun onderneming moeten actie gaan ondernemen: Ondanks dat er nog veel onzeker is en we niet weten hoe ons belastingstelsel eruit komt te zien weten we zeker dat een regeling als de bedrijfsopvolgingsregeling eerder flink beperkt dan verruimd wordt. Het overdragen van een onderneming naar de volgende generatie kost veel (voorbereidings)tijd. Wij raden je aan om deze zomer stil te staan bij je toekomst en die van de onderneming en na te denken over bedrijfsopvolging.

Moet jij nog niet denken aan stoppen met ondernemen overweeg dan om jouw onderneming energie zuiniger te maken of wellicht kun jij inzetten op innovatie en zo de concurrent een stapje voor blijven. Er zijn allerlei subsidies beschikbaar die je hierin kunnen ondersteunen.

Tot slot kun je ook overwegen om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen en zo je onderneming flexibeler en sterker maken.

Op JAN© kun je rekenen!

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.