square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Vennootschapsbelasting

JAN©

Vennootschapsbelasting

Tarieven en drempels

Vorig jaar is aangekondigd dat de Belastingdienst vanaf 2021 minder van de kleine taarten zou gaan eten, maar dat zij zich richt op de grote taarten. Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting daalt niet, zoals vorig jaar toegezegd. Het lage tarief daalt echter wel, hetgeen gunstig is voor met name veel MBK-bedrijven.

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Tot € 200.000 betalen ondernemers in 2020 het lage tarief van 16,5% en daarboven het hogere tarief van 25%. Het hogere tarief in 2021 blijft 25%. Het lage tarief gaat in 2021 omlaag naar 15%. En de drempel waarover deze 15% wordt betaald, gaat omhoog van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 blijven de tarieven ongewijzigd maar gaat de eerste schijf nog verder omhoog naar € 395.000.

Belastingkorting via de innovatiebox verminderd

Je hebt binnen je B.V. een mooi innovatief product ontwikkeld. Deze breng je op de markt en vervolgens hou je meer winst over doordat je gebruikt maakt van de innovatiebox.

Binnen de innovatiebox worden alle winsten die  voortkomen vanuit die innovatie belast tegen een lager tarief. Bedrijven betalen minder vennootschapsbelasting over hun innovatiewinst, namelijk maximaal 7% in 2020 (in plaats van het normale tarief van 16,5% resp. 25 %). In het Belastingplan 2021 wordt dit tarief, zoals aangekondigd, verhoogd naar 9% in 2021 (in plaats van het normale tarief van 15% resp. 25%).

De verhoging van deze eerste schijf (tot € 395.000 in 2022) is met name gunstig voor het MKB. Dit levert een structurele lastenverlichting op van 873 miljoen euro. Kortom, er blijft meer taart over voor het MKB!

Liquidatieverliesregeling

Resultaten op een deelneming in het buitenland (positief of negatief) waarin een belang van meer dan 5% wordt gehouden, vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat wil zeggen, niet belast of niet aftrekbaar. Uitzondering daarop is de liquidatieverliesregeling. Als de buitenlandse deelneming wordt gestaakt, kun je een verlies bij liquidatie wel in aftrek brengen op de Nederlandse resultaten.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om deze mogelijkheid verder in te perken. Dit voorstel komt er op neer dat de huidige liquidatieverliesregeling van toepassing is op verliezen tot 5 miljoen euro. Is het verlies hoger dan 5 miljoen euro dan is dit alleen aftrekbaar indien het belang minimaal 50% is én de deelneming binnen de EU/EER is gevestigd. Tevens dient het liquidatieverlies dan uiterlijk drie jaar na staking of het besluit daartoe in aanmerking te worden genomen.

Aangekondigde regelingen met ingang van 2022:

Verliesverrekening onbeperkt update 7 oktober?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag al aangekondigd dat er een voorstel komt om de verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2022 niet meer te beperken tot 6 jaar, maar onbeperkt in de tijd te kunnen verrekenen. Wel is een maximum aangekondigd. Tot een winst van € 1.000.000 zijn verliezen volledig verrekenbaar. Is de winst hoger dan € 1.000.000 dan is het meerdere nog slechts voor de helft verrekenbaar. Uit het nu ingediende wetsvoorstel blijkt dat dit inderdaad op deze manier wordt voorgesteld.

De huidige voorwaartse verliesverrekening is beperkt (tot een maximum van 6 of 9 jaar). Zo is een verlies uit 2013 op dit moment verrekenbaar tot en met 31 december 2022. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat verliezen vanaf 1 januari 2022 én de nog openstaande verliezen per 31 december 2021 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden. Dit komt er op neer dat als er op 31 december 2021 nog verliezen openstaan vanaf het jaar 2013, dat deze verliezen vanaf 2022 weer onbeperkt verrekenbaar zijn. Verliezen uit 2012 vallen niet onder deze overgangsregeling aangezien deze verliezen slechts verrekenbaar zijn tot 31 december 2021.

De achterwaartse verliesverrekening (waarbij een verlies kan worden verrekend met een eerder winstgevend jaar) wijzigt niet en blijft beperkt tot 1 jaar. 

Voorheffing in de vennootschapsbelasting

Indien je dividendbelasting hebt betaald, dan komt dit bedrag (als voorheffing) in mindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de B.V. verlies lijdt, wordt deze voorheffing volledig terugbetaald. Het kabinet wil dit per 1 januari 2022 beperken. De ingehouden voorheffing wordt, in verliessituaties, niet meer uitgekeerd maar kunnen pas in latere jaren worden verrekend zodra er winsten worden gemaakt.

Onderlinge verrekenprijzen

Tevens komt het kabinet later met een voorstel om de onderlinge verrekenprijzen in Nederland te beperken. Indien vennootschappen met vestigingen in het buitenland, onderling handelen, dienen daarvoor marktconforme prijzen te worden betaald. Het voorstel houdt in dat Nederland de aftrek mag beperken indien de opbrengst in het buitenland niet volledig tot de winst wordt gerekend.

Renteaftrekbeperking

Nader onderzoek wordt aangekondigd naar het (verder) beperken van renteaftrek in combinatie met het invoeren van een vermogensaftrek. Deze taart moet echter eerst nog worden gemaakt alvorens het de oven in kan.

Betalingskorting

Bij het Belastingplan 2020 werd aangekondigd dat de betalingskorting wordt afgeschaft met ingang van 2021. Dit is uitgesteld tot 2023. De aanslag vennootschapsbelasting in één keer betalen om de betalingskorting te benutten, kan dus nog 2 jaar voordelig zijn.

Vragen? Dave de Heiden is je graag van dienst, neem contact op via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202 318.


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021:


Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.