square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Veel gestelde vragen door werkgevers in Coronatijd

JAN©

Veel gestelde vragen door werkgevers in Coronatijd

Heeft een werknemer in quarantaine vanwege het coronavirus recht op doorbetaling van loon?

Om dit te beoordelen moet gekeken worden naar de situatie. Is de werknemer ziek of niet en/of heeft de werknemer gereisd voor zijn werk of niet? Over dit onderwerp hebben de juristen van JAN© een artikel geschreven.

Werknemers met klachten als verkoudheid en hoesten moeten thuisblijven van het RIVM. Hebben zij recht op loondoorbetaling?

Ja, dat hebben zij. Als een werknemer niet kan werken of preventief moet thuisblijven wegens deze situatie, dan ligt dat niet in de risicosfeer van de werknemer en moet je in principe het loon doorbetalen.

Moet ik loon van mijn medewerkers doorbetalen ook al heb ik geen werk?

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om het loon van een werknemer door te betalen ook als de werknemer niet werkt, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Het geen werk hebben als gevolg van corona komt niet voor de rekening van de werknemer. Je moet het loon van medewerkers in principe gewoon doorbetalen. Mogelijk kun je als werkgever wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

Mag je een werknemer verplichten verlof op te nemen als er geen of onvoldoende werk is?

Nee, je mag dat niet verplichten. Wettelijk gezien kan een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof neemt. Wel kun je gezien de bijzondere tijd in overleg gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Als een medewerker genoeg verlofdagen heeft terwijl de hoeveelheid werk afneemt, mag je aangeven dat het opnemen van verlof wordt gewaardeerd. Lees hier meer over het omgaan met verlof tijdens de coronacrisis.

Als een kind van een werknemer het coronavirus heeft, mag een werknemer dan (betaald) thuisblijven om voor het kind te zorgen?

Een werknemer zou hiervoor zorgverlof kunnen opnemen. Hiervoor geldt dat het ‘noodzakelijk’ moet zijn dat de werknemer zelf voor het kind zorgt en thuisblijft.
Daarvan is sprake als er niemand anders is die kan of wil zorgen voor het kind. De werknemer kan kortdurend zorgverlof aanvragen (maximaal 2 weken per jaar). Tijdens dit verlof geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het loon (als dat minder is dan het minimumloon, dan het minimumloon) en volledige opbouw van vakantiedagen. Als de werknemer langer voor het kind moet zorgen, dan zou hij langdurend zorgverlof kunnen aanvragen (maximaal 6 weken per jaar). Tijdens dit verlof geldt geen loondoorbetalingsverplichting. De opbouw van vakantiedagen loopt wél door. Als werkgever mag je zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Let op! Het antwoord is gebaseerd op de wet. In de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of CAO kunnen afwijkende regels over zorgverlof staan.

Wil jij als werkgever meer weten over een van de hierboven beschreven onderwerpen? Of heb je een andere vraag?
De Juristen van JAN© zijn je graag van dienst, neem contact op via Juristen@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.