square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Valt er nog iets te fixen bij levering van jouw goederen binnen de EU?

Bewijs grensoverschrijdende goederenlevering

Zorg ervoor dat je kunt bewijzen dat de geleverde goederen over de Nederlandse grens zijn gebracht. Het meest belangrijke document daarbij is een deugdelijk vervoersdocument (CMR-document, luchtvrachtbrief of bij scheepsvervoer: “bill of lading”. We zien vaak dat deze ontbreekt of dat de CMR niet door alle betrokken partijen (chauffeur, afnemer en leverancier) is ondertekend. Zorg dat je erop toeziet dat dit wel gebeurt! Als je ook de factuur van de vervoerder of een betalingsbewijs van de bank voor het vervoer daarbij doet, sta je sterk. Uiteraard moeten de gegevens in deze documenten goed op elkaar aansluiten.

Worden goederen door je afnemer bij jou opgehaald? Pas dan extra op, want dan is het nog moeilijker om het vervoer naar het buitenland aan te tonen. Zorg in dit geval ook voor een ondertekende vervoersverklaring van je afnemer, waarin alle voorgeschreven informatie is opgenomen.

Geldig BTW-identificatienummer afnemer

Vergeet ook niet het BTW-identificatienummer van je afnemer te controleren via de website van de Europese Commissie, zie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies. Let op! Het moet gaan om een BTW-identificatienummer van je afnemer uit een ander EU-land dan het land waar de goederen vanuit worden verzonden.

Leg de uitkomst van de check vast in een print (pdf-document) en bewaar deze goed. Zonder bewijs van een geldig BTW-nummer mag je namelijk het nultarief niet toepassen! Ook moet je zorgdragen voor een juiste ICP-opgave.

Factuurvereisten

Verder moet ook je uitgaande factuur voldoen aan de factuurvereisten. Belangrijk zijn vooral om te vermelden “EU-supply”, “VAT reverse charge”, “VAT 0%” en het geldige BTW-identificatienummer van je afnemer.

Tot slot

Zijn er gebreken zoals:

  • geen juist BTW-identificatienummer van je afnemer;
  • geen voldoende bewijs voor grensoverschrijdend vervoer,

bereken dan 21% BTW en geen 0% BTW, dat voorkomt problemen met de Belastingdienst.

Geeft het vorenstaande aanleiding tot vragen?
Neem dan contact op met onze BTW-adviseurs Otwin Raap via OtwinRaap@JAN.nl of Johan Bleij JohanBleij@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.