square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Update: Uitstel betaling hypotheeklasten: de fiscale gevolgen

JAN©

Update: Uitstel betaling hypotheeklasten: de fiscale gevolgen

Time out

Inmiddels is er een gewijzigd besluit gepubliceerd over de betaalpauze van de hypotheeklasten vanwege corona. Daaruit blijkt dat de Tweede kamer en de hypotheekverstrekkers gelukkig meedenken met woningeigenaren. Er wordt een mogelijkheid geboden tot het nemen van een pauze voor de betaling van rente en aflossing op de hypotheeklening. De betaalpauze is maximaal 12 maanden.

Aflossingseis

Om gebruik te maken van de hypotheekrente aftrek moet er sinds 1 januari 2013 voldaan worden aan een aflossingseis. Het is de bedoeling dat je de hypotheekschuld in maximaal 360 maanden volgens een tenminste annuïtair schema aflost. Als je dit doet, dan heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Wanneer je achter raakt op dit schema is de manier van inhalen van belang voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Het was al mogelijk om hypotheekbetalingen in te lopen, maar dit was niet zo ruim als dat nu nodig is. Een bijzondere tijd vraagt om een bijzondere aanpak en dus is er nu een verruiming.

Inhalen van de aflossingsachterstand

Er worden twee extra mogelijkheden geboden om de ontstane aflossingsachterstand in te halen met behoud van hypotheekrente aftrek:

Goedkeuring 1: nieuw aflossingsschema

Na de betaalpauze moet er een nieuw annuïtair schema worden afgesproken en gevolgd. Hierin wordt het bedrag van de aflossingsachterstand verdeeld over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.

Goedkeuring 2: splitsen lening

De schuld wordt gesplitst in een oud deel en een nieuw deel. Het bestaande annuïtaire schema blijft van toepassing. Voor de betalingsachterstand wordt een tweede aflossingsschema afgesproken. De looptijd van het nieuwe deel is gelijk aan de looptijd van de oorspronkelijke schuld, maar dit mag ook korter zijn.

De voorwaarden

Je mag alleen van deze verruiming gebruik maken wanneer je voldoet aan de volgende
voorwaarden:

  •  Je hebt tussen 12 maart 2020 en 31 december 2021 gemeld bij de hypotheekverstrekker dat je te maken hebt met betalingsproblemen als gevolg van het coronavirus.
  • Er is vervolgens een betaalpauze overeengekomen van maximaal 12 maanden, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en deze afspraak is schriftelijk vastgelegd.
  • Het nieuwe aflosschema moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze worden overeengekomen en ingaan, maar uiterlijk op 1 januari 2022 (of 1 januari 2023 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2021) ingaat.

Leen je niet bij een bank, maar bijvoorbeeld bij de eigen B.V., dan gelden er twee aanvullende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een (verwachte) terugval van minimaal 20% in het arbeidsinkomen over drie aaneengesloten kalendermaanden (en die 3 maanden moeten aanvangen in de periode 1 maart 2020 tot en met 1 januari 2022). Je vergelijkt het inkomen van deze maanden met 25% van het totale arbeidsinkomen over 2019 of het arbeidsinkomen over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2020.
  • De woningeigenaar kan aannemelijk maken dat er aan alle voorgaande voorwaarden wordt voldaan.
Aftrek uitgestelde rente

Na de betaalpauze moet ook de rente nog worden betaald. De uitgestelde rente is na betaling aftrekbaar volgens de normale regels. In sommige hypotheekovereenkomsten staat dat de rente aftrekbaar is op het moment dat deze rentedragend is, dan kan de rente wel al in 2020 of 2021 worden afgetrokken. Bij leningen via de eigen B.V. geldt dat de rente pas in aftrek mag worden gebracht wanneer deze ook echt is betaald.

Zorg ervoor dat je na de time out je renteaftrek behoudt. Vragen? Neem contact op met jouw belastingadviseur bij JAN© of mail Corona@jan.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.