square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Uitspraak pensioen: SBI-code of werkelijke bedrijfsactiviteit; waar wordt de werkingssfeer BPF op beoordeeld?

De werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds wordt bepaald aan de hand van het verplichtstellingsbesluit van het fonds. Hierin staat een omschrijving opgenomen van de activiteiten van de branche. In deze casus is het de vraag op basis waarvan de omschrijving is bepaald. Aan de hand van de werkelijke bedrijfsactiviteiten? Of naar aanleiding van de SBI-code uit het handelsregister KvK.

De casus

Tussen het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en de betreffende onderneming loopt een discussie of de onderneming valt onder de werkingssfeer van het fonds. Zowel in de cao als in het verplichtstellingsbesluit van het fonds, wordt onder schoonmaak, dan wel glazenwassersbedrijf, het volgende verstaan. Iedere onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazen wassen in, op of aan gebouwen, woningen, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De SBI-code van de betreffende onderneming geeft aanleiding om aan te nemen dat de onderneming werkzaam is in de schoonmaakbranche. De onderneming stelt echter dat ze voornamelijk aan gevelrenovatie doet en dat gevelreiniging hiervan onderdeel uitmaakt. De daadwerkelijke werkzaamheden bestaan uit de gevelrenovatie. De SBI-code is door de KvK aan de onderneming toegekend.

Oordeel rechter

De rechter is van oordeel dat het pensioenfonds moet kunnen afgaan op de gegevens van het Handelsregister. Omdat uit de SBI-code “interieurreiniging van gebouwen” en “gevelonderhoud” volgt, is het pensioenfonds terecht ervan uitgegaan dat de onderneming onder de werkingssfeer valt. Ook als de onderneming aantoont dat er sprake is van een andere soort activiteit neemt dit niet weg dat reiniging op zijn minst een “nevenberoep” moet zijn geweest. Het had op de weg van de onderneming gelegen om de SBI-code te controleren en aan te passen.

Conclusie

Het is aan de onderneming om het ongelijk van het pensioenfonds aan te tonen. Daarin is ze niet geslaagd. Maar een verplichtstelling toch echt gebaseerd op de bedrijfsactiviteit. De gegevens uit het handelsregister kunnen voor een fonds aanleiding zijn om vragen te stellen. Maar dat maakt nog niet dat deze ook bepalend zijn voor het wel of niet vallen onder de verwerkingssfeer van het fonds.

De casus laat dus zien dat het voor ondernemingen van essentieel belang kan zijn om in het Handelsregister de correcte gegevens op te nemen. Dit voorkomt onnodige brieven van pensioenfondsen die, wanneer ze zonder beantwoording worden weggelegd, tot juridische procedures kunnen leiden.

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

*Disclaimer: De uitkomst van de JAN© Fusies & Overnames Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© Fusies & Overnames BV heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© Fusies & Overnames BV geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© Fusies & Overnames BV en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© Fusies & Overnames BV dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul je gegevens in

*Verplichte velden

EBITDA rekenhulp

EBITDA = bedrijfsresultaat vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde. Vul de onderstaande bedragen in euro’s in.

Vul hier het bedrijfsresultaat voor belasting in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de rentelasten in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de afschrijvingskosten in van het meest recente boekjaar.