square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

UBO register voor Fonds voor Gemene Rekening (FRG)

Update:
Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over het Luxemburgse UBO register: De openbaarheid van het UBO-register in strijd is met de privacy. Het register zal dus blijven, maar de gegevens blijven niet openbaar. Dit zou niet nodig zijn om het doel, het opsporen van witwassen, fraude en het financieren van terrorisme, te bereiken. Hoewel de feiten in de uitspraak over het Luxemburgse UBO-register niet exact één op één overeenkomen met de Nederlandse UBO-registratie verstrekt de Kamer van Koophandel (tijdelijk) geen informatieverstrekkingen meer uit het UBO-register. Het arrest wordt verder bestudeerd en er wordt overleg gepleegd met de Europese Commissie. Daarna zal duidelijk worden of het register tijdelijk of permanent dichtgaat, dan wel in welke situaties de informatieverstrekking is toegestaan.

Let op: de uitspraak betekent niet dat je de UBO niet meer hoeft te registreren, die verplichting vervalt niet door deze uitspraak!

Oorspronkelijke tekst:
Je hebt er vast het nodige over gelezen: Het UBO register. Een dergelijk register is er ook voor het Fonds voor Gemene Rekening (FGR).

Registratie van de UBO

Voor 27 maart jl. moesten organisaties hun UBO inschrijven. UBO betekent Ultimate Beneficial Owner of te wel de uiteindelijke belanghebbende. Het doel hiervan is in beeld te krijgen wie de touwtjes in handen heeft en aan wie het vermogen toekomt. In elk EU-land komt er een register om meer transparantie te bieden en criminele activiteiten beter zichtbaar te maken. Tot nu toe was het nog niet van toepassing voor een FGR, maar daar is dus verandering in gekomen…….

Registratie UBO van het FGR

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies is eind vorig jaar vastgesteld en gepubliceerd. Het gevolg hiervan is dat ook de UBO van een FGR geregistreerd moet worden in een zogenaamd trustregister.
Vanaf 1 november 2022 is er drie maanden de tijd om bestaande trusts en fondsen te registreren. Voor 1 februari 2023 moet de registratie dus zijn voldaan.

Welke informatie wordt openbaar gemaakt?

Een van de redenen waarom er voor een FGR gekozen wordt is vaak privacy of anonimiteit. Een FGR hoeft geen cijfers te publiceren en zich niet in te schrijven in het Handelsregister van de KVK. Door de registratieplicht wordt er echter toch informatie openbaar gemaakt van de UBO van een FGR, waardoor uiteindelijk toch in beeld komt van wie het vermogen is of wie de touwtjes in handen heeft.
Het register maakt een onderscheid tussen openbare en besloten informatie, in het onderstaande schema is weergegeven om welke informatie het gaat.

Openbare informatieBesloten informatie
NaamNaam en type trust/FGR
Geboortemaand en – jaarDatum en plaats van de oprichting
NationaliteitDoel van het FGR
WoonstaatBurgerservicenummer
Aard en omvang economisch belang in
% (er wordt geen bedrag vermeld).
Buitenlands fiscaal identificatienummer
Geboortedag
Geboorteland en -plaats
Woonadres
Afschrift identiteitsdocument
Afschrift documenten waaruit economisch belang blijkt

Waarom ontvang ik dan nu dit bericht van JAN©?

Dit bericht wordt nu verspreid zodat je als fondsbeheerder van het FGR nog even de tijd hebt om je voor te bereiden en eventueel de informatie te verzamelen. Zo is er een afschrift nodig van het ID-bewijs van de deelnemers en van de documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt. Wanneer je wilt voorkomen dat de gegevens openbaar worden gemaakt kun je de komende tijd benutten om te kijken hoe een FGR onder de criteria valt of hoe je publicatie kunt voorkomen door een structuurwijziging.

Wil je meer informatie? Neem dan even contact met mij op via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op 24-11-2022.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.