square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
UBO register

JAN©

UBO register voor Fonds voor Gemene Rekening (FRG)

Je hebt er vast het nodige over gelezen: Het UBO register. Een dergelijk register is er ook voor het Fonds voor Gemene Rekening (FGR).

Meer weten over de laatste stand van zaken? Lees het artikel: Bezittingen UBO, wel óf niet openbaar?

Registratie van de UBO

Voor 27 maart jl. moesten organisaties hun UBO inschrijven. UBO betekent Ultimate Beneficial Owner of te wel de uiteindelijke belanghebbende. Het doel hiervan is in beeld te krijgen wie de touwtjes in handen heeft en aan wie het vermogen toekomt. In elk EU-land komt er een register om meer transparantie te bieden en criminele activiteiten beter zichtbaar te maken. Tot nu toe was het nog niet van toepassing voor een FGR, maar daar is dus verandering in gekomen…….

Registratie UBO van het FGR

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies is eind vorig jaar vastgesteld en gepubliceerd. Het gevolg hiervan is dat ook de UBO van een FGR geregistreerd moet worden in een zogenaamd trustregister.
De registratieplicht geldt vanaf 1 november 2022 er zou drie maanden de tijd zijn om bestaande trusts en fondsen te registreren. Inmiddels is deze termijn verlengd. Je hebt nu tot 1 april 2023 de tijd om aan je registratieplicht te voldoen.

Welke informatie wordt openbaar gemaakt?

Een van de redenen waarom er voor een FGR gekozen wordt is vaak privacy of anonimiteit. Een FGR hoeft geen cijfers te publiceren en zich niet in te schrijven in het Handelsregister van de KVK. Door de registratieplicht wordt er echter toch informatie openbaar gemaakt van de UBO van een FGR, waardoor uiteindelijk toch in beeld komt van wie het vermogen is of wie de touwtjes in handen heeft.
Het register maakt een onderscheid tussen openbare en besloten informatie, in het onderstaande schema is weergegeven om welke informatie het gaat.

Openbare informatieBesloten informatie
NaamNaam en type trust/FGR
Geboortemaand en – jaarDatum en plaats van de oprichting
NationaliteitDoel van het FGR
WoonstaatBurgerservicenummer
Aard en omvang economisch belang in
% (er wordt geen bedrag vermeld).
Buitenlands fiscaal identificatienummer
Geboortedag
Geboorteland en -plaats
Woonadres
Afschrift identiteitsdocument
Afschrift documenten waaruit economisch belang blijkt

Waarom ontvang ik dan nu dit bericht van JAN©?

Dit bericht wordt nu verspreid zodat je als fondsbeheerder van het FGR nog even de tijd hebt om je voor te bereiden en eventueel de informatie te verzamelen. Zo is er een afschrift nodig van het ID-bewijs van de deelnemers en van de documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt. Wanneer je wilt voorkomen dat de gegevens openbaar worden gemaakt kun je de komende tijd benutten om te kijken hoe een FGR onder de criteria valt of hoe je publicatie kunt voorkomen door een structuurwijziging.

Wil je meer informatie? Neem dan even contact met mij op via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Meer weten over de laatste stand van zaken? Lees het artikel: Bezittingen UBO, wel óf niet openbaar?

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.