square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
UBO register

JAN©

UBO al geregistreerd? Je hebt nog tot 27 maart 2022.

UBO betekent Ultimate Beneficial Owner of te wel; de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Wie heeft de touwtjes in handen en aan wie komt het vermogen toe? In elk EU-land komt er een register om meer transparantie te bieden en criminele activiteiten beter zichtbaar te maken. Echter, wat betekent dit voor jou als degelijke ondernemer?

Wat is het doel van het register?

Het UBO register moet bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Door het register wordt inzichtelijk gemaakt wie de belanghebbende van een organisatie in Nederland is. Hierdoor zouden personen financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter (een keten van) ondernemingen. Aanvullend is het voordeel dat je beter weet met wie je uiteindelijk zaken doet.

Moet jij je inschrijven?

Organisaties moeten hun UBO(’s) voor 27 maart 2022 inschrijven. Het gaat om natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een B.V. bezitten. Of voor personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Dit geldt ook voor: N.V.’s, C.V.’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en rederijen. Daarnaast geldt het ook voor Europese vennootschappen en samenwerkingsverbanden. En op termijn ook voor kerkgenootschappen.

Wat is de rol van de Kamer van Koophandel (KvK)?

In Nederland loopt het beheer van het register via de KvK. Van de KvK ontvangen alle organisaties met een UBO die in het handelsregister staan een herinnering met een instructie over hoe je een UBO kunt inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. Heb je geen brief ontvangen dan kun je de inschrijving regelen via deze link.

Wat valt er te zien in het register en wie kan het raadplegen?

Een deel van de UBO gegevens zijn openbaar, dit is wettelijk zo bepaald. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de voor- en achternaam van de UBO, de geboortemaand en -jaar, de nationaliteit, het woonland en de aard en omvang van het belang. Je kunt online bij de KvK een uittreksel uit het UBO register bestellen, de kosten voor het uittreksel bedragen € 2,50.

Niet alle gegevens van de UBO zijn openbaar. Deze worden gebruikt door onder andere het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Waarom wordt er kritiek geuit op het UBO register?

Sinds de aankondiging van het register is er kritiek geleverd door bijvoorbeeld familiebedrijven die aangeven hun privacy te verliezen. Diverse rechters hebben zich hier reeds over uitgelaten. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat er aanleiding is om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de Europese witwasrichtlijnen die de grondslag vormen voor het UBO register. In navolging hierop, vindt het Gerechtshof het niet aannemelijk dat UBO’s op korte termijn schade zullen lijden als gevolg van het openbaar maken van de gegevens. Het Gerechtshof wijst er echter wel op dat je als UBO vreest dat je risico’s loopt, je kunt verzoeken om de persoonsgegevens af te schermen voor het algemene publiek. Jouw gegevens zullen dan, in afwachting van de vervolgprocedures, niet zichtbaar zijn. De hoogste Europese rechter moet zich nog over de privacy nadelen van ondernemers buigen. Dit zal medio 2022 gebeuren naar verwachting.

Critici verwachten dat het register niet meer openbaar toegankelijk zal zijn na uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Ongeacht de beslissing, komt deze niet op tijd voor jou als Nederlandse UBO aangezien de registratie voor 27 maart a.s. afgerond moet zijn. Partijen, als MKB Nederland, hebben reeds verzocht om uitstel totdat er uitspraak is van het Europese Hof, daar is echter tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Ook hebben Kamerleden Kamervragen gesteld waarbij ze verzoeken om uitstel.
Heb je bezwaar tegen de openbaarmaking van jouw gegevens? Verzoek de KvK dan om jouw gegevens af te schermen. Desgewenst kunnen wij je hierbij van dienst zijn.

Heb je hier vragen over? Neem dat contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Meer weten over de laatste stand van zaken? Lees het artikel: Bezittingen UBO, wel óf niet openbaar?

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.