square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Tijdelijke maatregelen voor huurders en verhuurders

JAN©

Tijdelijke maatregelen voor (ver-)huurders van woonruimte

De verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de Minister voor Milieu en Wonen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor huurders in deze tijden van crisis.  Zij hebben daarom met elkaar het volgende afgesproken:

  • vanwege de Coronacrisis geen huisuitzettingen;
  • er is een spoedwet in de maak om tijdelijke huurcontracten voor woonruimte te verlengen;

 

Vanwege de coronacrisis geen huisuitzettingen

Als verhuurder van woonruimte krijg je in deze periode van coronacrisis mogelijk  te maken met een huurder die de maandelijkse huur niet kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van inkomen als gevolg van (maatregelen omtrent) het coronavirus.

Dan zul je je als verhuurder moeten inspannen om met deze huurder afspraken op maat te maken. Ook mag je deze huurder gedurende de coronacrisis niet uit huis zetten, tenzij daar overduidelijk wel een goede reden voor is, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Hoe maak je die afspraken op maat?

Allereerst zul je de huurder erop moeten wijzen dat de overheid het eerste aanspreekpunt is voor huurders die in de betalingsproblemen zijn gekomen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van linkjes op je website kun je wijzen op mogelijkheden als het aanvragen van bijstand of een uitkering of het aanpassen van toeslagen.

Ten tweede zul je, omdat het tijd kost voordat een huurder daadwerkelijk financiële ondersteuning vanuit de overheid ontvangt, moeten bekijken welke oplossingen je voor deze huurder kunt bieden. Denk hierbij aan tijdelijke opschorting van de huur, of tijdelijke huurkorting. Het sturen van aanmaningen, doorberekenen van incassokosten of een boete aan huurders die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en hun huur niet kunnen betalen, is tijdelijk niet aan de orde.

Ook huisuitzettingen worden voorlopig uitgesteld gedurende de crisisperiode, tenzij sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast. Voor procedures tot huisuitzetting die voor 12 maart 2020 al liepen zul je als verhuurder de individuele situatie van de betreffende huurder moeten beoordelen.

Vooralsnog gaat het om afspraken met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de Minister voor Milieu en Wonen, en wordt dus op jou als verhuurder een moreel appel gedaan.

Indien blijkt dat de afspraken die Minister en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen hierover hebben gemaakt, niet nageleefd worden, of als je als verhuurder niet aangesloten bent bij de genoemde verhuurderorganisatie of branchevereniging en toch overgaat tot huisuitzetting, is niet uitgesloten dat alsnog wettelijke maatregelen worden getroffen.

 

Spoedwetgeving verlenging tijdelijke huurcontracten

Als je als verhuurder van woonruimte met je huurder een tijdelijk huurcontract bent overeengekomen dat binnenkort afloopt, weet dan dat het Kabinet bezig is met spoedwetgeving die het mogelijk maakt om de  huurovereenkomst te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze coronacrisis.

Het doel is om verhuurder een extra optie te bieden en om zo ook te voorkomen dat de huurder op straat komt te staan. Met een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte heb je nu namelijk maar twee opties tegen het einde van de looptijd: ontruiming aanzeggen of de huurovereenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Ontruiming aanzeggen is dus in deze tijden van crisis geen optie. Als je ook geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wil aangaan, dan biedt de spoedwet de mogelijkheid om de huurovereenkomst te verlengen, en zul je dat ook moeten doen, om te voorkomen dat de huurder op straat komt te staan.

Deze maatregel is ingegeven vanuit het besef dat het in deze tijden van crisis niet past om van huurders te verwachten dat zij op zoek gaan naar andere woonruimte, terwijl opzegtermijn van de verhuurder voor hun tijdelijke huurcontract dichtbij is. Het streven is dan ook om de spoedwet zo snel mogelijk in werking te laten treden. Voor verhuurders en huurders die al overeengekomen waren dat het huurcontract verlengd zou worden naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft deze maatregel geen gevolgen.

Ook in geval van leegstandsbeheer zul je (als beheerder of vastgoedeigenaar) alert moeten zijn op de gevolgen voor bewoners van leegstaand vastgoed waarbij tijdelijke contracten aflopen tijdens deze coronacrisis.

 

Tot slot

Ben je verhuurder van (tijdelijke) woonruimte, en kan de huurder de huur niet (langer) opbrengen, bekijk dan welke maatregelen je kunt nemen voor deze huurder en maak samen goede (tijdelijke) afspraken.

Heb je als (ver-)huurder van woonruimte vragen hierover, of hulp nodig bij het maken van afspraken? De juristen van JAN© kunnen je hierbij helpen. Neem contact op via Juristen@JAN.nl 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.