square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Thuiswerken, leg de spelregels vast

JAN©

Thuiswerken, leg de spelregels vast

De spelregels rondom het opstellen van een thuiswerkregeling roept bij veel werkgevers vragen op. In dit artikel lees je wat aandachtspunten voor het recht op thuiswerken en het opstellen van een thuiswerkregeling.

Recht op thuiswerken?

Alhoewel een werknemer geen wettelijk ‘recht’ op thuiswerken heeft, kan deze de werkgever wel verzoeken om de plaats waarop de arbeid normaliter wordt verricht aan te passen. Wanneer een werknemer langer dan 26 weken in dienst is, het langer dan een jaar geleden is dat de werknemer een verzoek om thuiswerken heeft ingediend én het verzoek minimaal twee maanden voor de datum dat het thuiswerken ingaat is ingediend moet je het verzoek sowieso in behandeling nemen.
Je hebt als werkgever de verplichting om het verzoek serieus te nemen en grondig te onderzoeken of je ermee kunt instemmen. Als dat niet mogelijk is, mag je het verzoek, mits schriftelijk gemotiveerd, weigeren. Reageer altijd op tijd op een verzoek, dat wil zeggen binnen
1 maand voor de gewenste ingangsdatum, want anders wordt aangenomen dat je ermee hebt ingestemd.

Hierboven staat beschreven hoe je volgens de wet moet omgaan met een verzoek van de werknemer. Voor een goede verhouding is het uiteraard wenselijk om in andere gevallen het verzoek ook in behandeling te nemen en te bespreken met de werknemer.

Aandachtspunten voor het opstellen van een thuiswerkregeling

Heldere afspraken over wanneer er wel en ook niet wordt gewerkt, zodat werken en vrije tijd zijn afgebakend, is voor veel werknemers prettig. Een thuiswerkregeling voorziet daarin.

Houd bij het opstellen van een thuiswerkregeling rekening met de volgende punten:

  • Inventariseer welke functies /functiegroepen geschikt zijn voor thuiswerken;
  • Bestaat er duidelijkheid over de verwachte werkresultaten bij zowel de werkgever (leidinggevende) als bij de werknemer?
  • Maak duidelijke afspraken over bereikbaarheid en werkuren van de werknemer?
  • Inventariseer wanneer alle collega’s verplicht op kantoor aanwezig moeten zijn?
  • Is er voldoende inhoudelijke begeleiding en controle zodat de kwaliteit en kwantiteit van het werk gewaarborgd is?
  • Heeft de werknemer thuis de beschikking over een geschikte werkruimte en wie controleert deze geschiktheid?
  • Hoe maakt de werknemer veilig verbinding met internet? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Welke hulp kan de werknemer hierbij krijgen?
  • Bied je voldoende ergonomische middelen om gezond en veilig en gezond te kunnen thuiswerken? In het artikel thuiswerken of toch weer geheel op de werkvloer lees je over de mogelijkheden om zaken die bijdragen aan de goede werkplek belastingvrij ter beschikking te stellen, verstrekken of vergoeden.
  • Wat gebeurt er als er niet meer wordt thuisgewerkt: mag de werknemer dan de ter beschikking gestelde zaken behouden tegen de restwaarde of wil je de zaken terug ontvangen? Ook hierover lees je meer via het bovengenoemde artikel.
  • Verstrek je ook een thuiswerkvergoeding? Er zijn wat zaken waar je rekening mee kunt houden, hierover lees je meer in het artikel reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Is er een OR? Betrek deze dan bij het opstellen van de thuiswerkregeling. Wees ervan bewust dat je voor de invoering vaak de instemming van de OR nodig hebt.

Heb je vragen over thuiswerken en of wil advies bij het opstellen van een thuiswerkregeling?

Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van JAN©: juristen@jan.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 220 2220

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.