square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Teveel belasting over jouw vermogen? Maak nu bezwaar!

Heffingen

Vanaf 2017 is de heffing in box 3 aangepast. Dat komt er op neer er vanuit wordt gegaan dat hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement je haalt. Dit leidt tot een effectieve heffing in 2017 van:

tot € 100.000 0,86%
van € 100.000 tot € 1.000.000 1,38%
vanaf € 1.000.000 1,62%

Voor fiscale partners kun je de bedragen verdubbelen.

Bezwaar aantekenen

Vanwege deze aangepaste tarieven is het niet meer mogelijk om mee te liften op het eerder ingediend bezwaar in de jaren 2013 tot en met 2016. Dat heeft tot gevolg dat als je het niet eens bent met de heffing in box 3, je (wederom) tijdig individueel bezwaar dient aan te tekenen.

Tijdig wil zeggen binnen 6 weken na dagtekening aanslag. Voor aanslagen welke reeds zijn opgelegd voor eind mei en de bezwaartermijn verlopen is, geldt een verlenging termijn zodat het bezwaar vóór 15 juli binnen moet zijn.

Indien je bezwaar wilt aantekenen omdat je veel laag renderend vermogend hebt, of vragen hebt over het bezwaar tegen de box 3 heffing, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.