square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

10. Maak gebruik van de regelingen om fiscaal vriendelijk te innoveren.

Houd je je bezig met de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten zoals aanpassingen in productieprocessen of ICT-projecten? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de beschikbare subsidieregelingen. In de onderzoeksfase kun je gebruik maken van een loonsubsidie via de WBSO. Als deze producten vervolgens werkelijk worden afgenomen, betaal je in 2021 9% winstbelasting door gebruik te maken van de innovatiebox. Het tarief is iets hoger dan de 7% die je in 2020 betaalt, echter de regeling is nog steeds heel aantrekkelijk! Je kunt hier alleen gebruik van maken als je een aanvraag doet voor WBSO. Wil je gebruikmaken van WBSO in 2021? Zorg er dan voor dat je aanvraag uiterlijk 20 december a.s. binnen is bij RVO.nl. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl  of 088 2202284

9. Is de IB-onderneming wel de gewenste vorm? Overweeg een B.V.

Als je als IB-ondernemer voldoende uren aan je onderneming besteedt (normaliter tenminste 1.225 uur) mag je de zelfstandigenaftrek toepassen, waardoor je over de eerst verdiende € 7.030 geen belasting betaalt in 2020.
Echter, deze aftrek wordt stapsgewijs afgebouwd naar € 3.240 in 2036. In 2021 is de korting € 6.670. Naast de dalende korting daalt het tarief van de vennootschapsbelasting in 2021 van 16,5% naar 15% over de eerste
€ 245.000.
Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de IB onderneming fiscaal gezien niet meer de voordeligste optie is. Overweeg dus of jij je activiteiten niet beter kunt voortzetten in een B.V.

8. Bespaar met de auto van de zaak

Wil je een nieuwe elektrische leaseauto van de zaak? Zorg er dan voor dat de tenaamstelling dit jaar geregeld is. Wellicht staat er bij de dealer een mooi model uit hun voorraad op je te wachten? Dit scheelt minimaal 4% bijtelling voor max. 60 maanden. De bijtelling voor de elektrische auto is in 2020 namelijk 8% tot € 45.000 en in 2021 12% tot € 40.000. Rijd je al een aantal jaar, zeg een jaar of 3, in een auto van de zaak? Dan is het financieel gezien mogelijk interessant om de auto over te dragen naar jezelf in privé. JAN© heeft voor veel DGA’s al een mooie besparing mogen realiseren door op het juiste moment de overdracht van de auto naar privé te regelen.
Meer weten? Bel Patrick Voorn via 088-2202274. Hij rekent graag voor je uit wat jij kunt besparen.

7. Vermijd hoge box 3-heffing op spaargeld

De rente op spaargeld is nog steeds extreem laag en de box 3-heffing over het spaargeld leidt tot een hoge belastingdruk. Je kunt dit in 2021 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2021 jouw spaargeld te verminderen door dit in te brengen in een (nieuwe) B.V of je spaargeld te lenen aan je B.V.

6. Verdeel de winst verstandig. Plan de vennootschapsbelasting

Heb je meerdere B.V.’s die voor de heffing van vennootschapsbelasting zijn opgenomen in een fiscale eenheid? Bekijk dan of dit nog steeds een goed idee is. De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. In 2021 wordt de winst tot € 245.000 tegen 15% belast en in 2022 wordt deze grens zelfs opgerekt naar € 395.000. Over het meerdere betaalt de B.V. 25%.

Stel, je hebt 2 B.V.’s in een fiscale eenheid met een gezamenlijke winst van € 500.000 dan betaal je in 2021 € 100.500 winstbelasting (€ 36.750 binnen de eerste schijf en € 63.750 binnen de tweede schijf). Wanneer deze beide B.V.’s ongeveer evenveel winst maken en je zou de fiscale eenheid verbreken, dan betaal je in 2021 in totaal € 76.000 winstbelasting (€ 73.500 en € 2.500). Dit scheelt dus alleen in 2021 al € 24.000!

Maar stel je voor, je hebt één B.V. die bijvoorbeeld 1 miljoen winst maakt dan kan het raadzaam zijn om bepaalde activiteiten onder te brengen in een tweede B.V., waardoor de winst verdeeld wordt over de twee B.V.’s. Hierdoor zou in 2021 bijna de helft van de winst belast worden tegen het lage tarief van 15% en in 2022 valt bijna je gehele winst binnen de laagste tariefschijf. Controleer verder of de onderlinge doorbelasting nog klopt bij bijvoorbeeld een huurverlaging van een pand of een wijziging van de management fee. Het is zeer zeker het onderzoeken waard!

5. Los je schulden aan je B.V. af. Dit kan nu nog tegen 26,25%

In 2020 betaal je over een dividenduitkering nog 26,25% belasting. In 2021 wordt dit verhoogd naar 26,90%.
Door dit jaar een dividend uit te keren bespaar je 0,65% belasting. Het kabinet wil dat de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) zijn schuld aan de eigen B.V. beperkt tot € 500.000. Op grond van het huidige wetsvoorstel heb je tot 31 december 2023 de tijd om jouw schuld aan de B.V. terug te brengen tot maximaal € 500.000. Begin vast met aflossen door nu van het lagere tarief gebruik te maken!

4. Zet je werknemers in het zonnetje!

Veel werknemers hebben dit jaar een stapje extra moeten doen en zijn heel flexibel met alle veranderingen omgesprongen. Beloon dit (als het kan) en zet ze in het zonnetje! Teamuitjes, kerstfeesten e.d. zijn massaal van de agenda gestreept, dus de kans is groot dat er aan het einde van 2020 nog vrije ruimte binnen de werkkostenregeling over is.

En die vrije ruimte is dit jaar ruimer dan ooit! De vrije ruimte is verruimd van 1,7% naar 3% van de fiscale loonsom. Dit percentage geldt alleen voor de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van alle werknemers. Daarboven wordt een percentage van 1,2% gehanteerd. Voor 2021 geldt overigens ook weer de 1,7% voor de eerste € 400.000. Als je overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven, dan kun je deze bonus ook onder voorwaarden ten laste brengen van de vrije ruimte.Ben je DGA dan mag je jezelf een extra kostenvergoeding toekennen,  je moet dan wel bewijzen dat een dergelijke onkostenvergoeding in jouw sector gebruikelijk is.
Rosa Kromhout van der Meer  is je graag van dienst en bereikbaar via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl of
088 2202 295.

3. Ben jij DGA en heb je een partner die niet werkt?

Keer € 10.000 dividend uit (dit jaar nog tegen 26,25%!) en reken dit aan je niet werkende partner toe. Zo benut je de heffingskortingen en betaal je per saldo géén belasting over deze dividenduitkering. Laat voordat je het dividend uitkeert controleren of daar voldoende ruimte voor is. Neem hiervoor even contact op met je adviseur bij JAN©.

2. Pand overdragen? Of woning aankopen? Plan het moment.

Vanaf 2021 gaat het tarief van de overdrachtsbelasting omhoog van 6% naar 8% voor alle overdrachten.
Hierop zijn twee uitzondingen:

  • Starters op de woningmarkt tot 35 jaar betalen – onder voorwaarden – vanaf 2021 géén overdrachtsbelasting als ze zelf intrekken in de nieuw aangekochte woning.
  • Niet starters betalen 2% overdrachtsbelasting over de aankoop van een eigen woning.

Dit betekent dat beleggers in een tweede woning in het nieuwe jaar 8% overdrachtsbelasting betalen (waar het nu nog 2% is). Voor bedrijven die een bedrijfspand aankopen gaat de overdrachtsbelasting met 2% omhoog van 6% naar 8%. Deze tariefsaanpassing maakt het belangrijk om goed het moment van aankoop en verkoop te plannen.

Dit geldt helemaal als we nu aansluitend een uitstapje maken naar het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap waardoor DGA’s hun schuld aan de B.V. moeten beperken tot maximaal € 500.000 per eind 2023 om een belastingheffing te voorkomen. Een aantal DGA’s heeft vastgoed in box 3 dat is gefinancierd met een lening via de B.V. In sommige gevallen is het dan verstandig om je vastgoed niet in box 3 te bouwen/houwen, maar te verhuizen naar de B.V. Het vastgoed wordt dan ondernemingsvermogen én de lening vervalt, waardoor je niet met een nare heffing te maken krijgt. Als je deze heffing wilt voorkomen, blijft er 1 vraag openstaan: wanneer ga je deze verhuizing regelen? Inderdaad! Voor het einde van 2020, want dan bespaar je alvast 2% overdrachtsbelasting.

1. Nu meer dan ooit van belang: Plan je investeringen!

Wanneer bedrijven investeren in bedrijfsmiddelen (boven de € 450) betaalt de belastingdienst een beetje mee door de toepassing van de investeringsaftrek. Deze regeling kent staffels. Als ondernemer wil je optimaal gebruik maken van de staffels, waardoor je geen aftrek misloopt of net in een lagere staffel terecht komt.
Wanneer je in 2020 meer dan € 2.400 investeert en minder dan € 58.239 dan is de aftrek 28%. Daarboven is de aftrek tot € 107.848 een vast bedrag van € 16.307. Als je met totale investeringen hierboven uitkomt, dan wordt dit bedrag verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 107.848. Het is dan ook belangrijk om investeringen dit jaar goed te plannen!

Uitgewerkt in voorbeelden:

  • Je wilt de investeringsaftrek optimaal benutten en je zit qua investeringen net onder de € 2.400, dan kun je om optimaal gebruik te maken van de investeringsaftrek in 2020 nog een bedrijfsmiddel aanschaffen van minimaal € 450.
  • Echter, ben je voornemens nog een grote investering te doen, laat je dan even goed adviseren! Er zijn twee nieuwe opties die mogelijk aantrekkelijk voor je zijn, namelijk de investeringskorting op loonheffing, de BIK, en als het om echt grote bedragen gaat het investeringsfonds dat investeringen in innovatie en duurzaamheid, infrastructuur en leervermogen ondersteunt. De BIK zou al van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2020.
    De regeling is echter nog niet in wet vastgelegd, hier neem je dus wel een risico.

Het kan dus zo zijn dat je door het uitstellen van je investering naar 2021 veel voordeel behaalt! Dit is echter echt een kwestie van maatwerk. Meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact op met jouw adviseur bij JAN© om jouw investeringsvoornemen te bespreken.

Hoe ga jij voordeel behalen en inspelen op de veranderende wetgeving? Je hebt nog 10 weken om een mooi voordeel te realiseren. Benut deze, het doorvoeren van maatregelen hebben tijd nodig.

Even sparren met een adviseur? Neem dan contact op met Patrick Voorn via PatrickVoorn@JAN.nl of 088 2202274, of Nienke Kimsma via NienkeKimsma@JAN.nl of 088 220 2427

JAN© wenst jou en je naasten een goede gezondheid, fijne feestdagen en een fiscaal vriendelijk 2021!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.