square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen. De TVL kan per kwartaal worden aangevraagd. Gezien de aanvullende lockdown maatregelen vanaf 13 november jl. wordt niet de VNL de subsidie die ondernemers moet compenseren voor de beperkingen in het vierde kwartaal, maar de ruimere TVL.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 30% ten opzichte van de referentieperioden, het vierde kwartaal in 2019 of het eerste kwartaal in 2020). Je kiest de referentieperiode die het gunstigste is, dit is de periode waarin je de hoogste omzet hebt behaald. Ontvangen coronasubsidies tellen niet mee voor het bepalen van de omzet.

Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Het gaat om ‘de berekende vaste lasten’, niet om de werkelijke vaste lasten.
Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL, gezond zijn.
De onderneming mag dus niet failliet zijn én er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd.
80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald. Ondernemers die TVL niet eerder hebben gebruikt, mogen de subsidie over het vierde kwartaal 2021 ook aanvragen.

Het maximale subsidiebedrag voor de TVL in het vierde kwartaal is voor het MKB is 550.000 euro en 600.000 euro voor niet MKB-ondernemingen. De kamer heeft het subsidie plafond verhoogd: eerder konden bedrijven per kwartaal maximaal 1,8 miljoen steun ontvangen, dit plafond wordt verhoogd met een half miljoen naar 2,3 miljoen euro. Hierdoor zouden bijvoorbeeld filiaalbedrijven en middelgrote horeca bedrijven meer steun kunnen ontvangen.

Specifieke branche gerelateerde regelingen

Voor de onderstaande branches heeft het kabinet (extra) steunmaatregelen aangekondigd:

Land- en tuinbouw
Voor de land- en tuinbouw wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) weer opengesteld. Deze branche heeft te maken met specifieke regels omtrent het plafond voor staatssteun, de TVL past niet binnen die regelgeving.

Evenementensector
De evenementensector kan tot het einde van 2021 rekenen op de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Gezien het evenementenverbod wordt het subsidie percentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021. Verder wordt er een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uitgewerkt door het RVO, deze regeling moet compensatie bieden voor de periode 10 juli tot en met 31 december 2021.

Culturele sector
Er mogen in elk geval van 13 november tot 4 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden en het maximale aantal bezoekers is gesteld op 1.250. Om instellingen die met deze maatregelen te maken hebben tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten maximaal 85% van de kaarten van de reguliere capaciteit bij zitplaatsen. Daarnaast kunnen bepaalde instellingen ook de TVL aanvragen wanneer zij voldoen aan de voorwaarden. Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar.

Sportsector

Ook de amateursport en de professionele sportclubs voelen de gevolgen van de Corona maatregelen. Voor beide sectoren wordt compensatie geboden. De amateursport kan rekenen op de voortzetting van eerdere compensatieregelingen, zij krijgen compensatie voor vaste lasten en huurkosten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.
De topsport mag geen publiek ontvangen en kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Aanvragen TVL

Let op! Om straks TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen. Wanneer de TVL aan te vragen is, is nog niet bekend. De Europese Commissie moet eerst instemmen met de plannen van het kabinet inzake het beschikbaar stellen van de subsidie. JAN© houd je via deze pagina op de hoogte!

Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met Patrick Voorn via PatrickVoorn@JAN.nl of 088-2202274.

Dit artikel is 29-11-2021 voor het laatst gewijzigd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.