square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2021

UPDATE 21-12-2021, 11.00 uur:
Het kabinet heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de steun voor het 4e kwartaal 2021 uitgebreid wordt gezien de acute lockdown. Er komt geen voorraadvergoeding gezien het feit dat dit moeilijk uitvoerbaar is. Echter, de TVL kan aangevraagd worden bij een omzetverlies van 20% (dit was eerst 30%). Er kan per direct TVL worden aangevraagd. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie een goedkeuring heeft verleend voor de wijziging van de TVL.

Vraag de TVL aan van maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 28 januari 2022, 17:00 uur. De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 20% (dit was in eerste instantie 30%) ten opzichte van de referentieperioden, het vierde kwartaal in 2019 of het eerste kwartaal in 2020. Je kiest de referentieperiode die het gunstigste is, dit is de periode waarin je de hoogste omzet hebt behaald. Ontvangen coronasubsidies tellen niet mee voor het bepalen van de omzet.

Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Het gaat om ‘de berekende vaste lasten’, niet om de werkelijke vaste lasten.
Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL, gezond zijn.
De onderneming mag dus niet failliet zijn én er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd.
80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald. Ondernemers die TVL niet eerder hebben gebruikt, mogen de subsidie over het vierde kwartaal 2021 ook aanvragen.

Het maximale subsidiebedrag voor de TVL in het vierde kwartaal is voor het MKB is 550.000 euro en 600.000 euro voor niet MKB-ondernemingen. De kamer heeft het subsidie plafond verhoogd: eerder konden bedrijven per kwartaal maximaal 1,8 miljoen steun ontvangen, dit plafond wordt verhoogd met een half miljoen naar 2,3 miljoen euro. Hierdoor zouden bijvoorbeeld filiaalbedrijven en middelgrote horeca bedrijven meer steun kunnen ontvangen.

Specifieke branche gerelateerde regelingen

Voor de onderstaande branches heeft het kabinet (extra) steunmaatregelen aangekondigd:

Land- en tuinbouw
Voor de land- en tuinbouw wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) weer opengesteld. Deze branche heeft te maken met specifieke regels omtrent het plafond voor staatssteun, de TVL past niet binnen die regelgeving.

Evenementensector
De evenementensector kan tot het einde van 2021 rekenen op de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Gezien het evenementenverbod wordt het subsidie percentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021. Verder wordt er een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uitgewerkt door het RVO, deze regeling moet compensatie bieden voor de periode 10 juli tot en met 31 december 2021.

Culturele sector
Er mogen in elk geval van 13 november tot 4 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden en het maximale aantal bezoekers is gesteld op 1.250. Om instellingen die met deze maatregelen te maken hebben tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten maximaal 85% van de kaarten van de reguliere capaciteit bij zitplaatsen. Daarnaast kunnen bepaalde instellingen ook de TVL aanvragen wanneer zij voldoen aan de voorwaarden. Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar.
Update: De actue lockdown treft ook de gehele cultuursector, het kabinet komt met een aanvullende regeling voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Dierentuinen
Voor dierentuinen komt er een aanvullende regeling gezien de verplichte sluiting tot 14 januari 2022. Dit, om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen.

Sportsector
Ook de amateursport en de professionele sportclubs voelen de gevolgen van de Corona maatregelen. Voor beide sectoren wordt compensatie geboden. De amateursport kan rekenen op de voortzetting van eerdere compensatieregelingen, zij krijgen compensatie voor vaste lasten en huurkosten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.
De topsport mag geen publiek ontvangen en kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Starters

Ondernemers die de onderneming begin dit jaar zijn gestart kunnen in het vierde kwartaal geen gebruik maken van de TVL. Dit komt doordat er geen omzet was in de referentieperioden. Minister Blok heeft aangegeven dat wanneer er starters toegelaten zouden worden tot de TVL in het vierde kwartaal dit te veel vertraging oplevert , waardoor alle ondernemers pas later van de regeling gebruik zouden kunnen maken. Hij heeft aangegeven wel te willen werken aan een specifieke regeling voor starters. Dit zou echter gezien de complexiteit niet eerder kunnen dan in januari 2022.

TVL vervangt VNL

Voor ondernemers die aan het begin van de vierde kwartaal in aanmerking kwamen met beperkingen zoals discotheken en nachtclubs zou er subsidie komen in de vorm van de VNL, de subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca. Gezien de aanvullende lockdown maatregelen vanaf 13 november jl. wordt niet de VNL de subsidie die ondernemers moet compenseren voor de beperkingen in het vierde kwartaal, maar de ruimere TVL.

Aanvragen TVL

Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen. De Europese Commissie heeft inmiddels ingestemd met de plannen van het kabinet inzake het beschikbaar stellen van de subsidie. De mogelijkheid om TVL aan te vragen is met twee weken verlengd tot 11 februari 2022 om 17:00 uur.

Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Dit artikel is 3-2-2021 voor het laatst gewijzigd.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.