square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 3e kwartaal 2021

De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen. De TVL kan per kwartaal worden aangevraagd. De TVL subsidie over het derde kwartaal 2021 kan aangevraagd worden tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De TVL-regeling compenseert in het derde kwartaal van 2021 maximaal € 550.000 per drie maanden, voor het MKB. De minimale tegemoetkoming bedraagt € 1.500. Voor de land- en tuinbouwsector is er een opslag voor het in leven houden van dieren en gewassen.
De hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 30% ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 of het derde kwartaal in 2020. Je kiest de referentieperiode die het gunstigste is, de periode waarin je de hoogste omzet hebt behaald. De ontvangen coronasubsidies tellen niet mee voor het bepalen van de omzet.

Het subsidiepercentage bedraagt 100 %. Wanneer je 100% omzetverlies hebt, ontvang je een tegemoetkoming van 100% van de vaste lasten. Het gaat om ‘de berekende vaste lasten’, niet om de werkelijke vaste lasten.
Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL gezond zijn.
De onderneming mag dus niet failliet zijn en er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd. 80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald.

TVL op basis van de werkelijke hoofdactiviteit én SBI code 

Om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt voor de TVL wordt er met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. niet alleen meer gekeken naar de SBI code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar ook naar de werkelijke hoofdactiviteiten. Je moet echter wel bij de aanvraag aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020 anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt.
Aan elke SBI-code is door de overheid een vast percentage toebedeeld die van invloed is op de hoogte van de TVL.  Door deze wijziging is het mogelijk dat je als ondernemer aanspraak kunt maken op een hoger percentage subsidie doordat je op basis van je werkelijke activiteiten aan een andere groep, met een hoger percentage, wordt toebedeeld. Enkele branches / SBI-codes zijn uitgezonderd van de TVL: Holdings en beheermaatschappijen, krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en overheidsinstellingen.
Let op: met uitzondering van enkele branches komen ondernemers alleen voor de TVL in aanmerking als het adres van de onderneming niet gelijk is aan het woonadres van de ondernemer / DGA.

Extra voorwaarden TVL derde kwartaal 2021

Voor horeca ondernemingen, zorgondernemers en amateur sportclubs gelden er aanvullende voorwaarden t.o.v. andere branches. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301

Wanneer je een aanvraag doet voor € 25.000 subsidie of meer én de onderneming tussen 16 maart 2020 en 31 juni 2020 is ingeschreven in het handelsregister (zogenoemde startende ondernemer) dan heb je bij de TVL aanvraag een derdenverklaring nodig. Voor niet-startende ondernemers is een derdenverklaring nodig als de subsidie tenminste € 125.000 bedraagt. In het laatste geval dient bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de TVL een accountantsproduct te worden meegezonden. Hierbij kan  JAN© je van dienst zijn.

Grote ondernemingen

Ook grote ondernemingen kunnen gebruik maken van de TVL. Voor grote ondernemingen is de maximale tegemoetkoming gesteld op € 1.800.000 tot 31 december 2021. Voor grote ondernemingen gelden dezelfde referentieperiode als hiervoor gemeld. De voorwaarden voor de TVL in het 3e kwartaal voor de grote ondernemingen zijn hetzelfde als over het 2e kwartaal 2021. Ook grote ondernemingen kunnen de subsidie aanvragen tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur.

Aanvragen TVL

Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen.

Ook de verwerkingssnelheid van de TVL aanvraag door de RVO kan zo maar oplopen tot 8 weken of meer. Wacht dus niet te lang en meld je via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301, zodat je er zeker van bent dat de TVL aanvraag tijdig kan worden ingediend.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.