square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 2e kwartaal 2021

De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen. De TVL kan per kwartaal worden aangevraagd.

Kostenvergoeding en voorwaarden
De TVL-regeling compenseert in het tweede kwartaal van 2021 maximaal € 550.000 per drie maanden, voor het MKB. De minimale tegemoetkoming bedraagt € 1.500. Voor de land- en tuinbouwsector is er een opslag voor het in leven houden van dieren en gewassen.
De hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 30% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019 of het derde kwartaal in 2020. Je kiest de referentieperiode die het gunstigste is, de periode waarin je de hoogste omzet hebt behaald. De ontvangen coronasubsidies tellen niet mee voor het bepalen van de omzet.
Het subsidiepercentage bedraagt 100 %. Wanneer je 100% omzetverlies hebt, ontvang je een tegemoetkoming van 100% van de vaste lasten. Het gaat om ‘de berekende vaste lasten’, niet om de werkelijke vaste lasten.
Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL gezond zijn.
De onderneming mag dus niet failliet zijn en er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd.
80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald.

TVL op basis van de werkelijke hoofdactiviteit én SBI code 
Om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt voor de TVL wordt er met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. niet alleen meer gekeken naar de SBI code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar ook naar de werkelijke hoofdactiviteiten. Je moet echter wel bij de aanvraag aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020 anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt.
Aan elke SBI-code is door de overheid een vast percentage toebedeeld die van invloed is op de hoogte van de TVL.  Door deze wijziging is het mogelijk dat je als ondernemer aanspraak kunt maken op een hoger percentage subsidie doordat je op basis van je werkelijke activiteiten aan een andere groep, met een hoger percentage, wordt toebedeeld.

Enkele branches / SBI-codes zijn uitgezonderd van de TVL: Holdings en beheermaatschappijen, krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en overheidsinstellingen.
Let op: met uitzondering van enkele branches komen ondernemers alleen voor de TVL in aanmerking als het adres van de onderneming niet gelijk is aan het woonadres van de ondernemer / DGA.

Aparte regeling voor starters
De TVL hield onvoldoende rekening met de ondernemers die pas gestart zijn. Om ook de starters tegemoet te kunnen komen heeft de overheid besloten om voor de starters een aparte subsidieregeling open te zetten. De startersregeling is bedoeld voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. De omzet over het 3e kwartaal van 2020 zal als zogenoemde referentieomzet gelden. De voorwaarden van de startersregeling zijn verder gelijk aan die van de reguliere TVL. De regeling geldt niet voor nieuwe werkmaatschappijen, nieuwe filialen etc. die hangen onder al bestaande vennootschappen.
Aanvraag van € 25.000 of meer? Dan is er een verklaring van een accountant of fiscalist nodig. Let op! deze statersregeling is nog aan te vragen tot 12 juli 17.00 uur.

Grote ondernemingen
Ook grote ondernemingen kunnen gebruik maken van de TVL. Voor grote ondernemingen is de maximale tegemoetkoming gesteld op € 1.200.000 per 3 maanden. De aanvraag mogelijkheid voor deze ondernemingen loopt niet synchroon met die voor het MKB.

Aanvragen TVL
Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3.
Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen.
Wacht dus niet te lang en meld je via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301, zodat je er zeker van bent dat de TVL aanvraag tijdig kan worden ingediend. Neem ook contact met Camiel op als je vragen over de TVL hebt.

Ook in het derde kwartaal van 2021 kunnen de ondernemers, die ervoor in aanmerking komen, rekenen op de TVL.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.