square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 1e kwartaal 2022

Vraag de TVL aan van maandag 28 februari 2022 tot en met donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van  30% ten opzichte van de referentieperioden, het eerste kwartaal in 2019 óf het eerste kwartaal in 2020. Je kiest natuurlijk de referentieperiode die het gunstigste is, dit is de periode waarin je de hoogste omzet hebt behaald. Andere ontvangen coronasubsidies tellen (in beginsel) niet mee voor het bepalen van de omzet.

Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Het gaat om ‘de berekende vaste lasten’, niet om de werkelijke vaste lasten. Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL, gezond zijn.
De onderneming mag dus niet failliet zijn én er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd. 80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald. Ondernemers die TVL niet eerder hebben gebruikt, mogen de subsidie over het eerste kwartaal 2022 ook aanvragen.

Het maximale subsidiebedrag voor de TVL in het eerste kwartaal is voor het MKB is 550.000 euro en 600.000 euro voor niet MKB-ondernemingen. De kamer heeft het subsidie plafond verhoogd: eerder konden bedrijven per kwartaal maximaal 1,8 miljoen steun ontvangen, dit plafond wordt verhoogd met een half miljoen naar 2,3 miljoen euro. Hierdoor zouden bijvoorbeeld filiaalbedrijven en middelgrote horeca bedrijven meer steun kunnen ontvangen.

De Europese Commissie heeft inmiddels ingestemd met de plannen van het kabinet inzake het beschikbaar stellen van de TVL subsidie over het eerste kwartaal 2022.Voor onder meer zorgondernemers en amateursportclubs gelden er aanvullende voorwaarden.
Ook ondernemers die met zwangerschaps- of bevallingsverlof waren / zijn kunnen TVL aanvragen.

Starters

Ondernemers die de onderneming vóór 30 juni 2020 zijn gestart kunnen over het eerste kwartaal 2022 ook gebruik maken van TVL. Er zijn afwijkende referentie periodes aangegeven voor deze groep ondernemers:

Start ondernemingReferentieperiodes
tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019Q2 2019 of Q1 2020 
tussen 1 april 2019 en 30 juni 2019Q3 2019 of Q1 2020
tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019Q4 2019 of Q1 2020
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020alleen Q3 2020

Compensatieregeling evenementen

Voor organisatoren van evenementen wordt er een langere tijd compensatie geboden, namelijk tot 1 oktober 2022. Er komt, mits de Europese Commissie deze goedkeurt één regeling, de SEG. Deze moet de TRSEC en de ATE vervangen.

Aanvragen TVL

Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen.
Heb je vragen over de regeling? Neem contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.