square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Tegemoetkoming MKB

JAN©

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Update 24-8-2020:

Vanaf 1 september a.s. kan JAN© je ondersteunen bij de aanvraag TVL, dit was eerder niet mogelijk. Omdat het bij deze regeling om behoorlijk subsidiebedragen kan gaan maken ondernemers graag gebruik van de expertise van een adviseur. Hier is gehoor aan gegeven door het RVO. De aanvragen kunnen worden gedaan tot 30 oktober a.s. JAN© heeft echter nog wel een machtiging voor eHerkenning van je nodig, de verwerking hiervan kost wat tijd.

Meer informatie over de regeling:

Deze tegemoetkoming wordt verstrekt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het verlies aan omzet. Deze regeling is speciaal bedoeld als opvolgingsregeling voor ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TOGS-regeling, waarbij een bedrag van € 4.000 kon worden ontvangen. Deze regeling kan als opvolging van de TOGS en in combinatie met de NOW worden aangevraagd. De tegemoetkoming zal vrij van belastingheffing zijn.

De tegemoetkoming geldt voor ondernemingen:

  • met maximaal 250 medewerkers;
  • in sectoren die voorkomen op de SBI-lijst (gelijk aan de TOGS-lijst);
  • met minimaal 30% omzetverlies; het betreft de omzet voor de vastgestelde activiteiten die overeenkomen met de SBI-lijst;
  • de totale ontvangen steun voor de maatregelen tegen het corona virus (inclusief de TVL) bedraagt niet meer dan € 800.000;
  • die vóór 15 maart 2020 zijn opgericht (én voor 15 maart de juiste SBI-code hadden);
  • géén uitstel van betaling (of faillissement) hebben aangevraagd bij de rechtbank;
  • die een vestiging in Nederland hebben;
  • die een vestiging hebben op een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer. *

* Uitgezonderd van deze voorwaarde zijn onder meer bepaalde horecaondernemingen, ondernemingen in de markthandel, het taxivervoer, de autorijscholen en de kermisexploitanten.

Hoe wordt de subsidie berekend?

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:
Hoogte subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De normale omzet * betreft de omzet over het tijdvak juni tot en met september 2019 (de referentieperiode) en wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende aangiften over het tweede en derde kwartaal van 2019.

Het omzetverlies in % wordt bepaald door het verschil tussen de (verwachte) omzet over het tijdvak juni tot en met september 2020 en de normale omzet te delen op de normale omzet.

Het aandeel vaste lasten in % is per branche (per SBI) vastgesteld door de overheid (de werkelijke vaste lasten hoeven dus niet te worden vastgesteld).

Bij het voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven) bedraagt de subsidie minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Aanvullende voorwaarde is dat de uitkomst van de vermenigvuldiging van de normale omzet met het aandeel in de vaste lasten (zie hierboven) tenminste € 4.000 bedraagt.

*Voor ondernemingen die ná 1 april 2019 zijn opgericht wordt de normale omzet op een andere manier berekend. Voor ondernemingen die ná 29 februari 2020 zijn opgericht geldt ook dat de aanvullende voorwaarde (zie hierboven) anders wordt bepaald.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen van 30 juni tot 30 oktober 2020 worden ingediend bij het RVO. Na het doen van de aanvraag wordt een voorschot van 80% van de berekende subsidie ineens uitgekeerd. Nadat de werkelijke omzet over de periode juni tot en met september 2020 definitief is bepaald kan worden verzocht om een definitieve berekening van de subsidie. Het (eventuele) resterende deel van de subsidie wordt alsnog toegekend. Voor 1 april 2021 moet worden verzocht om de vaststelling van de subsidie.

Let op!
Je hoeft geen belasting te betalen over de tegemoetkoming. Het wordt echter wel gezien als omzet voor  het bepalen van de NOW-subsidie 2.0, waardoor deze lager uitvalt. Het is volgens het RVO de bedoeling dat een combinatie van deze regeling en de NOW tot meer tegemoetkoming leidt.

Aanvragers van de subsidie hebben een verplichting om mee te werken met een eventuele evaluatie door het RVO naar de effecten van de regeling.

JAN© blijft één en ander op de voet voor je volgen!
Vragen? Mail JAN© Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.