square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Steunmaatregelen: Meer ondernemers, meer snelheid en bedragen omhoog

Er kan een grotere groep ondernemers rekenen op steun, via de TVL. Verder moet niet alleen het bedrag maar ook de snelheid van de afhandeling van de subsidie omhoog.

TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit én op SBI code
Om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt voor de TVL wordt er met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. niet alleen meer gekeken naar de SBI code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar ook naar de werkelijke hoofdactiviteiten. Je moet echter wel bij de aanvraag aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op
15 maart 2020 anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt.
Aan elke SBI-code is door de overheid een vast percentage toebedeeld die van invloed is op de hoogte van de TVL.  Door deze wijziging is het mogelijk dat je als ondernemer aanspraak kunt maken op een hoger percentage subsidie doordat je op basis van je werkelijke activiteiten aan een andere groep, met een hoger percentage, wordt toebedeeld.

TVL naar 100%
Voor het tweede kwartaal 2021 wordt het subsidiepercentage van de TVL uitgebreid naar 100%. Dit was 85%. Vanaf half mei kan de subsidie naar verwachting worden aangevraagd voor het tweede kwartaal. De TVL gaat echter niet uit van werkelijke lasten voor de bepaling wordt er gekeken naar branchegemiddelden. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangen MKB-ondernemers minimaal € 1.500 subsidie per kwartaal en maximaal € 550.000.
Het maximum is € 600.000 voor grotere bedrijven.
Voor land- en tuinbouwbedrijven is er een opslag van 21%. Met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie en is bedoeld om bijvoorbeeld de planten en dieren in leven te kunnen houden.
Klik hier voor meer informatie over de TVL.

Verhoging TONK
Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door Corona en de overige steunmaatregelen niet voldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen dan is er de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze wordt aangeboden via de gemeenten. Vanaf maart kan de subsidie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.
In eerste instantie is er 130 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling, dit is nu verdubbeld naar 260 miljoen euro. Gemeenten kunnen zelf bepalen wat de hoogte van de vergoeding en doelgroep in hun gemeente is. Het kabinet heeft gemeenten echter opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.

150 miljoen voor mobiliteitssectoren
Naast de berichtgeving over het verhogen van de TONK en TVL heeft het kabinet bekend gemaakt dat ze budget beschikbaar stellen voor de mobiliteitssecoteren. Door dit budget moeten investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive-, luchtvaart- en maritiemesectoren op peil blijven. De regeling richt zich in het bijzonder op de (maak)bedrijven, dit zijn voornamelijk MKB-ers.

Ontwikkelingen en uitdagingen
De steun is al toegenomen in bedragen en percentages de laatste tijd. Desondanks moet je als ondernemer te lang wachten op de subsidie in de vorm van bijvoorbeeld de TVL of de TONK. Met liquiditeitsproblemen tot gevolg. De uitvoerende organisaties, de UWV en RVO, hebben moeite met de uitvoering van de extra werkzaamheden. De problemen zijn benoemd.
In de Kamer is reeds voorgesteld om niet te lang te wachten op een goedkeurend knikje uit Brussel terwijl ze daar tegelijkertijd zeggen dat landen de steun niet te snel moeten afbouwen.

We zitten met spanning te wachten op het plan dat ons vertelt hoe er ‘opgeschakeld’ wordt. Zodra er nieuws is vermeld JAN© dit op deze pagina.

JAN© houdt je op de hoogte!

Heb je vragen? Neem contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301

Dit artikel is 13-3-2021 voor het laatst aangepast.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.