square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Ook de ZZP-ers kunnen langer op compensatie rekenen via de Tozo

JAN©

Steun voor zelfstandigen in nood (TOZO)

Update 21-12-2021:
Nieuws t.a.v. de terugbetaling lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Het was de bedoeling dat ondernemers vanaf 1 januari 2022 zouden starten met aflossen.  Gezien de maatregelen is deze datum met een half jaar opgeschoven, naar 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen. De looptijd van alle Tozo-leningen wordt met één jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar. Over januari 2022 tot en met juni 2022 wordt er geen rente in rekening gebracht.

Update 1-10-2021:
Per 1 oktober 2021 zijn de meeste steunmaatregelen beëindigd, zo ook de Tozo-regeling.
Ondanks dat de Tozo regeling beperkt is gebruikt door ondernemers verwacht het kabinet dat er veel zelfstandigen een beroep zullen doen op het Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, hierna Bbz) nu de Tozo is beëindigd. De bestaande regeling wordt aangepast op drie punten:
1. De bijstand kan tijdelijk met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor de maanden oktober, november en december 2021.
2. De vermogenstoets blijft (tijdelijk) buiten beschouwing voor zelfstandigen die in het 4e kwartaal instromen.
3. Een derde wijziging betreft de manier waarop de hoogte van het inkomen wordt vastgesteld van de zelfstandigen voor Bbz in het 4e kwartaal 2021.

Het inkomen van de ondernemer én dat van zijn eventuele partner wordt in de kalendermaand(en) van aanvraag aangevuld tot het bijstandsinkomen: € 1.078,70 voor de alleenstaande zelfstandige en voor de gehuwde en/of samenwonende zelfstandige geldt een bijstandsinkomen van € 1.541 netto voor het inkomen van de zelfstandige en zijn/haar partner / samenlever tezamen. Wil je weten of je voor de TOZO in aanmerking komt? Kijk dan op krijgikbbz.nl

De vaststelling van het inkomen zal niet op basis van een boekjaar maar per kalendermaand gebeuren. De wijzigingen zouden voor meer ruimte voor de uitvoering zorgen en gemeenten zouden zo ondernemers een zachte landing kunnen aanbieden van heroriëntatie op ondernemerschap. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij schulden en/of begeleiding naar ander werk.

De oorspronkelijke Tozo regeling

Deze regeling is bedoeld als inkomensondersteuning gedurende een korte periode. Het kabinet heeft besloten om de regeling te verlengen waardoor de ondernemers hun onderneming straks kunnen voorzetten. Bij deze aanvraag werd er in eerste instantie niet gekeken naar het inkomen van de partner of de levensvatbaarheid van het bedrijf, waardoor je als zelfstandige snel in aanmerking kwam voor de regeling. Daar is bij de verlengde regeling verandering in gekomen.

Inkomenscompensatie

Nieuw is de partnerinkomenstoets bij deze regeling. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen nog aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Het gaat hier om een gift, dus dit hoeft niet te worden terugbetaald.

Lening

Naast een aanvulling van het inkomen blijft er ook ondersteuning in de vorm van een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal. Over deze lening betaal je een laag rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt – in de verlengde regeling – gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

De regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd.
Vragen? Mail naar Corona@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.