square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Spaarrente geen haalbare kaart, wat is het waard?

De situatie

De Hoge Raad heeft gekeken naar de box 3 heffing over de jaren 2013 en 2014. De belastingdienst ging uit van een verondersteld rendement van 4 % in box 3. Zij gaan er dus vanuit dat je ook als spaarder een rendement kunt behalen van 4%. Over deze 4% betaalde je vervolgens 30% belasting.

Onhaalbaar

De spaarders hebben echter aangegeven dat het behalen van een rente van 4% al jaren onhaalbaar is. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het  over de jaren 2013 en 2014 inderdaad onhaalbaar was om een rendement te behalen van 4% met een spaarrekening. De spaarder wint zou je denken…

De Hoge Raad geeft aan niet op de stoel van de wetgever te willen gaan zitten. In zijn algemeenheid blijft de heffing toch in stand. De enige troef die er dan over blijft is een individuele buitensporige zware last. De vraag is of je met deze troef de slag wint.

Een voorbeeld

Om even te schetsen hoe buitensporig buitensporig is, hebben wij de situatie van de ene persoon die er in geslaagd is om de buitensporigheid aan te tonen nog even samengevat:

Het is 31 januari 2013 en een particuliere belegger besluit zijn gehele vermogen te steken in aandelen SNS Reaal. Het vermogen was per 1 januari 2013 € 260.799. Echter, 1 dag na de aankoop, op 1 februari 2013, worden de aandelen onteigend door de Staat om SNS Reaal van de ondergang te redden. De belegger zag zijn vermogen in een klap als een kaartenhuis in elkaar storten.

Met de €260.799 die de belegger op 1 januari 2013 bezat zou hij een rendement moeten behalen van ruim € 10.000, maar door de onteigening is dat uiteraard niet gelukt. Zijn inkomen liet het niet toe om de belasting over het fictieve rendement van het vermogen per 1 januari 2013 af te dragen want dan zou hij onder de armoedegrens belanden. En vermogen had hij ook niet meer. De Hoge Raad heeft uiteindelijk beslist dat de naleving van de belastingregels in dit geval onjuist is. Deze belegger heeft er goed aan gedaan zijn kaarten op tafel te leggen.

Een dergelijke extreme situatie komt gelukkig niet vaak voor. Helaas zijn daarmee voor vele spaarders de kaarten geschud.

Onzeker is of de Hoge Raad meer toeschietelijk zal zijn voor de jaren vanaf 2015 en in het bijzonder vanaf 2017(toen de box 3 heffing is aangepast).

 Tip!

Zorg dat je tijdig bezwaar maakt. Heb je vragen over de box 3 heffing? Neem dan contact op met Joyce Verkuijl via JoyceVerkuijl@JAN.nl of 088-2202332.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.