square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Samen puzzelen of juist niet

JAN©

Samen verder, of juist niet?

In een tijd als deze kan het verstandig zijn om je structuur eens onder de loep te nemen. Wellicht kan een juridische fusie of een splitsing de situatie beter laten aansluiten bij jouw wensen en de huidige situatie binnen de onderneming.
Als je wijzigingen wilt aanbrengen, denk dan aan de deadline van 30 juni a.s!

Een splitsing?

Stel, binnen jouw structuur zit B.V. waarin activiteiten zitten waar momenteel sterk verminderde vraag naar is. Er zijn omzetdalingen, de kosten voor deze activiteiten zijn hoog en je vraagt je af of het verstandig is om op de huidige voet verder te gaan. Dit zou een moment kunnen zijn waarop je een splitsing overweegt. Door een splitsing zou je de betreffende activiteiten kunnen onderbrengen in een aparte B.V. Hierdoor spreid je het risico, zou je VPB-heffing kunnen besparen én zou je je kunnen voorbereiden op een eventueel verkoop.

Een fusie?

Stel, je hebt een B.V. waarin je activiteiten hebt ondergebracht waarmee je een beetje omzet maakt, maar het kan wel beter. Kortom, je wilt wel verder met deze activiteiten, echter de kosten zijn wel hoog ten opzichte van de baten. Je kunt in deze situatie, ter kostenbesparing, bijvoorbeeld een juridische fusie overwegen. Hierdoor breng de activiteiten onder in een andere B.V., je voegt deze samen, en je bespaart hiermee de kosten voor het in stand houden van een extra B.V.

Wat moet ik doen voor 30 juni a.s.?

Wanneer je een fusie of splitsing voornemens bent dan zijn er wel wat termijnen waar rekening mee gehouden moet worden. Je kunt de splitsing of fusie organiseren zonder dat er een extra jaarrekening hoeft te worden gemaakt.
Beide trajecten starten met het formuleren van een voorstel voor de fusie of splitsing. Deze moet ondertekend worden door alle bestuurders, en eventuele commissarissen, van de B.V. Dit voorstel deponeer je samen met de laatste drie jaarrekeningen en jaarverslagen bij het handelsregister van de KvK.
Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar dan moet er vóór 30 juni worden gedeponeerd. Doe je dit later? Dan moeten er extra tussentijdse cijfers worden opgesteld en dat brengt weer extra kosten met zich mee.

Tip!

Voorkom extra kosten en deponeer het voorstel tot fusie of splitsing binnen 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar, zo kan er nog gebruik worden gemaakt van de vastgestelde jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren. In dit geval dus 2021, 2020 en 2019.

Met welke termijnen moet ik verder rekening mee houden?

Wanneer het voorstel naar de KvK is gezonden moeten jouw plannen worden aangekondigd in een landelijk dagblad. Je maakt je plannen bekend zodat eventuele schuldeisers van de vennootschappen zich kunnen verzetten tegen het voorstel tot fusie of splitsing bij de Rechtbank. Zij hebben hiervoor een maand de tijd (eindigt de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag dan eindigt de maand de werkdag erna). Na afloop van de maand kan er een verklaring van non-verzet worden gevraagd bij de Rechtbank. Hierna kan de fusie of splitsing worden in gang worden gezet via de notaris. De akte moet vervolgens binnen 6 maanden na de publicatie in het dagblad getekend te worden.

Hoe maak jij jouw structuur toekomstbestendig?

In dit artikel heeft JAN© zich beperkt tot wat belangrijke termijnen die spelen wanneer je wilt fuseren of splitsen. Er zijn verder ook nog wat aandachtspunten en vereisten waar je rekening mee moet houden. Overweeg jij een scheiding binnen je B.V. in gang te zetten óf voeg je een en ander liever samen? Stem deze plannen dan eerst goed af met een specialist zodat je weet dat je plannen aan de vereisten voldoen. Er zijn naast fuseren en splitsen nog diverse andere mogelijkheden om jouw structuur toekomstbestendig te maken.
Even sparren? Tom van Geel is je graag van dienst, neem contact op via TomvanGeel@JAN.nl of 088-2202287.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.