square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Profiteer van belastingvoordeel met een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR).

JAN©

Profiteer van belastingvoordeel met een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR).

Let op! Het OFGR werd tot Prinsjesdag 2023 ook gebruikt om box 3 belasting te besparen, dit is gezien de voorgestelde wetswijziging niet meer mogelijk. Hieronder is de uitwerking weergegeven van hoe een fonds werkt(e).

Het Fonds

Bij een OFGR brengen ten minste twee deelnemers, de participanten, vermogen in voor een gezamenlijke belegging. Deze deelnemers moeten ten minste 10% van het vermogen inbrengen en mogen geen partners zijn die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen.
De oprichting gebeurt door het sluiten van een overeenkomst tussen ten minste vier partijen: de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Voor de rol van beheerder en bewaarder kan eventueel een stichting worden opgericht. Je kunt als participant ook zelf beheerder of bewaarder zijn.

Participaties

De participanten ontvangen voor het vermogen dat zij inbrengen bewijzen van deelgerechtigdheid, participaties. Hoeveel participaties er worden ontvangen hangt dus af van de waarde van het ingebrachte vermogen. De participaties in het fonds moeten vrij verhandelbaar zijn. Voor de verkoop van de participaties is geen toestemming nodig van alle participanten.

De belastingheffing

Het fonds is opgericht om belastingsparing te behalen, dat betekent echter niet dat er helemaal geen belasting verschuldigd is. Je kunt het OFGR qua belastingheffing vergelijken met een B.V., er is dus wel vennootschapsbelasting verschuldigd. Het voordeel is echter dat alleen het daadwerkelijk in een jaar behaalde rendement wordt belast. Het tarief van de vennootschapsbelasting is in 2023 19% voor winsten tot en met 200.000 euro en 25,8% voor het meerdere.

Wanneer de winst wordt uitgekeerd aan de participanten wordt deze belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen 26,90% in 2023. De gecombineerde heffing over het daadwerkelijk behaalde rendement is vaak voordeliger dan beleggen in box 3. Bekijk of dit in jouw situatie ook zo is, het hangt af van de beleggingsvorm en het werkelijke rendement.

Voordelen OFGR in vergelijking met de spaar B.V.

Het OFGR kent tevens een aantal belangrijke voordelen in vergelijking met de situatie waarbij er vermogen wordt ingebracht in een spaar-B.V.

  • Het OFGR kan eenvoudig en snel worden opgericht zonder notariële akte (met uitzondering van de eventuele oprichting van een stichting voor de rol van beheerder en bewaarder);
  • Het OFGR hoeft niet te worden ingeschreven bij de KvK en heeft geen publicatieplicht van de jaarrekening. Hierdoor blijft het vermogen anoniem;
  • Terugbetaling van kapitaal aan de participanten is eenvoudiger, omdat je daarvoor niet naar de notaris hoeft.

Het familiefonds

Het OFGR is ook te gebruiken ter anonimisering van beleggingsvermogen in een bestaande B.V. of als familiefonds. Hierbij houdt de beheerder de controle over het familievermogen, terwijl de beleggingsresultaten van het vermogen terechtkomen bij de participanten.

Neem voor meer informatie of advies over jouw specifieke situatie contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.