square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Prinsjesdag 2019: Wijzigingen voor ondernemers

De Zelfstandigenaftrek – voor IB ondernemers

Als je als IB-ondernemer aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren per jaar) voldoet mag je de zelfstandigenaftrek toepassen, dit is nu € 7.280 per jaar. Dit bedrag breng je in mindering op je belastbare winst en daarover betaal je geen belasting.

In het Belastingplan 2020 is opgenomen dat de zelfstandigenaftrek in 8 stappen van € 250 euro (en éénmalig € 280) wordt verlaagd naar € 5.000 in 2028. De verwachting van het kabinet is dat tegenover deze afbouw van de zelfstandigenaftrek een lastenverlichting staat, waardoor zelfstandigen er nog steeds op vooruit gaan.

De bedragen zijn als volgt:

Zelfstandigenaftrek
2020 7.030
2021 6.780

Vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet aangegeven ondernemen aantrekkelijker te willen maken en vanaf 2020 de tarieven in de vennootschapsbelasting aanzienlijk te verlagen. In het Belastingplan 2020 wordt deze vermindering deels teruggedraaid.

De tarieven in het Belastingplan zien er als volgt uit (de tarieven van 2019 hebben wij ter vergelijking opgenomen):

2019 2020 2021
Eerste schijf, tot en met € 200.000 19% 16,50% 15%
Tweede schijf, vanaf € 200.000 25% 25% 21,70%

Belastingkorting via de innovatiebox verminderd

Je hebt binnen je B.V. een mooi innovatief product ontwikkeld. Deze breng je op de markt en vervolgens hou je meer winst over doordat je gebruikt maakt van de innovatiebox.

Binnen de innovatiebox worden alle winsten die  voortkomen vanuit die innovatie belast tegen een lager tarief. Bedrijven betalen minder vennootschapsbelasting over hun innovatiewinst, namelijk maximaal 7% in 2019 (in plaats van het normale tarief van 19% resp. 25 %). Het kabinet is voornemens om vanaf 2021 het voordeel van de innovatiebox te verminderen. In het voorstel wordt het percentage verhoogd van 7% naar 9% in 2021 (in plaats van het normale tarief van 15% resp. 21,70%).

Lening bij de eigen B.V. gemaximeerd tot € 500.000?

Het kabinet wil dat de DGA (directeur-grootaandeelhouder) zijn schuld aan de eigen B.V. beperkt tot € 500.000. Deze maatregel moet op 1 januari 2022 ingaan. Er wordt gesproken over de volgende uitgangspunten:

  • Als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan
    € 500.000 bedraagt aan het einde van het jaar, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) in aanmerking genomen.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Je hebt dus drie jaar de tijd om jouw schuld aan de B.V. terug te brengen tot maximaal € 500.000. Vanwege de aankondiging van deze maatregel en het oplopende tarief in box 2 vanaf 2020 is het aan te raden om een dividenduitkering in 2019 te doen ter vermindering van de schuld aan de B.V.

In het najaar 2019 wordt het wetsvoorstel verwacht.

Liquidatieverliesregeling

Resultaten op een deelneming in het buitenland (positief of negatief) waarin een belang van meer dan 5% wordt gehouden, vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat wil zeggen, niet belast of niet aftrekbaar. Uitzondering daarop is de liquidatieverliesregeling. Als de buitenlandse deelneming wordt gestaakt, kun je een verlies bij liquidatie wel in aftrek brengen op de Nederlandse resultaten.

Het kabinet is van plan om dit te beperken en mee te nemen in het belastingplan 2021. Er ligt ook al initiatiefvoorstel van de oppositie. Dit voorstel komt er op neer dat de huidige liquidatieverliesregeling van toepassing is op verliezen tot 1 miljoen euro. Is het verlies hoger dan 1 miljoen euro dan is dit alleen aftrekbaar indien het belang minimaal 25% is (was 5%) én de deelneming binnen de EU/EER is gevestigd. Tevens dient het liquidatieverlies dan uiterlijk drie jaar na staking of het besluit daartoe in aanmerking worden genomen.

Bronbelasting

Nederland staat in de belastingwereld bekend als een toegangspoort naar landen met zeer lage belastingtarieven. Het gaat onder andere om rente en royaltybetalingen die, door gebruik te maken van het Nederlandse verdragennetwerk, niet of nauwelijks worden belast in het andere land. In het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021 wordt een bronbelasting geïntroduceerd op rente- of royaltybetaling gelijk aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting (21,7% in 2021). Er is een lijst met 21 landen opgesteld. Betaal je rente of royalty’s aan bedrijven in één van deze landen dan ben je daarover vanaf 2021 bronbelasting verschuldigd. Wel moet het gaan om bedrijven die met elkaar verbonden zijn (dus jouw bedrijf kan de activiteiten van het andere bedrijf bepalen, dat is in ieder geval zo als je meer dan 50% van de stemrechten in het andere bedrijf hebt).

Betalingskorting vennootschapsbelasting vervalt

Als je een voorlopige aanslag in termijnen mag betalen, maar je betaalt in één keer, dan krijg je een betalingskorting. Het kabinet is van plan om per 2021 de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af te schaffen.

Voorbeeld

Je ontvangt in januari 2020 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van € 100.000. Deze aanslag mag je in termijnen betalen, maar je besluit deze in één keer te betalen. Daarvoor krijg je een betalingskorting van € 1.740. Deze korting vervalt per 2021. Dat betekent dat je per 2021 feitelijk bijna 2% meer vennootschapsbelasting betaalt.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.