square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Prinsjesdag 2019: Subsidies

Verduurzaming van woningen

Dankzij het klimaatakkoord streeft het kabinet naar verduurzaming van de woningvoorraad. Er wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd. Het kabinet neemt het standpunt in dat een steeds groter wordende groep huurders en eigenaren in staat zijn om de kosten van verduurzaming middels een lager wordende energierekening kunnen terug verdienen.

Om de vereiste investeringen voor verduurzaming te kunnen betalen wordt er een samenhangend pakket van financierings- en subsidiemogelijkheden aangekondigd. Bekend is nu dat het gaat om een warmtefonds en subsidies voor woningisolatie. Wij houden je op de hoogte zodra hier meer over bekend wordt.

Speur- en ontwikkelingswerk

Hou je je bezig met de ontwikkeling van innovatieve productieprocessen of ict projecten en heb je hier in het verleden loonsubsidie voor gekregen in het kader van de WBSO? Dan kan het zijn dat de procedure wijzigt. De voorgestelde wijzigingen moeten tot meer flexibilisering leiden, inhoudelijk wijzigt er niets aan de regeling.

Het kabinet heeft het traject voor de afdrachtvermindering loonheffingen geëvalueerd. Naar voren is gekomen dat de procedure niet goed meer aansluit bij de manier van werken voor veel ondernemers. Het is nu zo dat de aanvraag maximaal drie maal per jaar kan plaatsvinden. De aanvragen dienen vervolgens telkens door het RVO getoetst te worden, met de nodige doorlooptijd.

Het voorstel is om het aantal momenten waarop de subsidie kan worden aangevraagd van drie naar vier uit te bereiden. Daarnaast wordt voorgesteld om het uiterste moment van indienen te stellen op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Dat is nu minstens één maand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Overigens luidt het voorstel om de aanvraag voor de subsidie met een gewenste ingangsdatum van 1 januari van het kalenderjaar uiterlijk in te dienen voor 20 december van het voorafgaande jaar.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.