square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2019: Lonen

Fiets van de zaak

Met ingang van 1 januari 2020 kun je fiscaal voordelig een (elektrische) fiets of een speed pedelac van de zaak krijgen. De bijtelling voor het privégebruik zal 7% van de waarde  (consumentenadviesprijs)  bedragen. Je kunt dan voor nog geen tientje netto per maand een heerlijke fiets van de zaak rijden. Woon-werkverkeer wordt ook als privé aangemerkt dus de bijtelling zal bijna altijd gelden.

Werkkostenregeling

In februari 2019 presenteerde het kabinet al een aantal voorgenomen wijzigingen voor de werkkostenregeling. Deze hebben als ingangsdatum 1 januari 2020. Eerder gaf het kabinet al aan 100 miljoen euro te willen besteden aan lagere lasten op arbeid voor het MKB.

Het voorstel is om die als volgt te besteden:

  • Een verhoging van de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van  de resterende loonsom.
  • Verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
  • De waardebepaling van het gebruik van producten uit het eigen bedrijf wordt aangepast. Alles wordt gewaardeerd op de waarde van het economisch verkeer.
  • Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en hoeveel eindheffing er verschuldigd is.

Werkgeversheffing ZVW daalt iets in 2020

Werkgevers zijn in 2020 iets minder kwijt aan de premie Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze inkomensafhankelijk premie daalt met 0,25%.
Dit betekent dat ook DGA’s minder premie betalen.

Vanaf 2020 geldt:

  • Voor werknemers en DGA’s die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen geldt het hoge percentage van 6,7% (6,95% in 2019).
  • Andere zelfstandigen en AOW-gerechtigden betalen het lage percentage van 5,45% (5,70% in 2019).

Je betaalt slechts tot een maximum inkomen premie. Dit inkomen bedraagt in 2020 € 57.214 (€ 55.927 in 2019).

De maximale premie voor het hoge percentage is in 2020 € 3.833 (in 2019 € 3.887).

De maximale premie voor het lage percentage is in 2020 € 3.118 (in 2019 € 3.188).

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.