square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2019: De eigen woning

Hypotheekrenteaftrek in 2020 tegen 46%

Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor de hogere inkomens tegen maximaal 52% aftrekbaar van het inkomen in box 1. Het kabinet heeft aangekondigd om met ingang van 2020 de  hypotheekrenteaftrek versneld met ca. 3% per jaar te verlagen tot uiteindelijk 37,05% in 2023.

Jaar % aftrek hypotheek renteaftrek % t.o.v. maximale hypotheekrente-aftrek tot 2014
2019 49% -3%
2020 46% -6%
2021 43% -9%
2022 40% -12%
2023 37,05% -15,25%

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait zorgt ervoor dat de hypotheekrenteaftrek die huizenbezitters ontvangen lager wordt. Ter compensatie van de verlaging van de hypotheekrenteaftrek zal het percentage van het eigenwoningforfait dalen, zie de onderstaande tabel.

Verwachte ontwikkeling percentages eigenwoningforfait:

2019 2020 2021 2022 2023
€ 75.000 – € 1.060.000 0,65% 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%
Meer dan € 1.060.000 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

Wijziging tarief overdrachtsbelasting

De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting is versoberd. Eerder was aangekondigd dat met de opbrengst daarvan het kabinet starters op de woningmarkt wilde helpen. Vooralsnog wordt dit plan overwogen en is hierover niets bekend gemaakt in het Belastingplan 2020.

Onderdeel van het helpen van starters op de woningmarkt was een vrijstelling verlenen voor de overdrachtsbelasting voor starters bij de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zou dan betaald worden door de beleggende woningkoper.

In het Belastingplan 2020 is aangekondigd dat de overdrachtsbelasting op de koop van niet woningen (denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond die bestemd is voor woningbouw) wordt verhoogd van 6% naar 7%.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.