square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2019: BTW

9% BTW op digitale boeken, kranten en tijdschriften

Het lage  BTW-tarief van 9% gaat gelden voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daar valt ook het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder. Het lage tarief is niet van toepassing als het digitale product  voor 70% of meer bestaat uit reclamemateriaal of uit videoinhoud of beluisterbare muziek.

Tot 1 januari 2020 is nog het 21% BTW tarief van toepassing.

Nieuw BTW-nummer in 2020 voor eenmanszaken

Vóór 1 januari 2020 krijgen ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het  burgerservicenummer (BSN). Dit nieuwe BTW-nummer moet je vanaf 1 januari 2020 vermelden op je facturen.

Als zzp’er of eenmanszaak kun je nu al stoppen met het vermelden van het BTW-identificatienummer op jouw website of webshop. Bij levering aan consumenten ben je op basis van wettelijke regels eigenlijk verplicht dit nummer op je website te vermelden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op. Vanwege de onwenselijke situatie geeft zij geen prioriteit aan handhaving bij zelfstandigen.

De nieuwe vrijstelling omzetbelasting voor kleine ondernemers

Dit jaar verdwijnt de kleine ondernemersregeling oude stijl (KOR). Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe regeling. De voorwaarde van de nieuwe KOR is dat de omzet minder dan € 20.000 per jaar is. Daarom wordt het een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd.

Naast de belaste omzet telt ook de volgende vrijgestelde omzet mee voor de omzetdrempel:

  • levering en verhuur van onroerende zaken;
  • leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten;
  • financiële diensten;
  • verzekerings- en herverzekeringsdiensten.

Overige BTW-vrijgestelde omzet, bijvoorbeeld omdat de medische vrijstelling van toepassing is, telt niet mee voor bepaling van de omzetdrempel van € 20.000.

De OVOB geldt voortaan voor alle BTW-ondernemers, dus niet alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden. Ook rechtspersonen, zoals B.V.’s, verenigingen en stichtingen kunnen voortaan van de OVOB gebruik maken.

Wanneer je de OVOB wilt toepassen, moet je dit vooraf schriftelijk aan de Belastingdienst melden. De aanmelding voor het toepassen van OVOB per 1 januari 2020 moet uiterlijk op 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

De keuze voor toepassing van de OVOB betekent automatisch dat je geen BTW-aangifte doet. Dit betekent dus dat je ook geen teruggaaf kunt claimen. Daarom is het aan te raden om niet te kiezen voor de OVOB als je een BTW-teruggaaf verwacht.

Let op!

De deelname aan de OVOB geldt voor een periode van ten minste 3 jaar.

Vereenvoudiging regeling bij aanhouden voorraden op afroep in ander EU-land

Er komt een vereenvoudigde regeling voor het aanhouden van je voorraden in een ander EU-land. Het moet dan gaan om voorraden die je in dat land opslaat voor een afnemer die al bekend is. Jouw afnemer moet een BTW-nummer hebben in het andere EU-land en je mag in het andere EU-land geen verkoopkantoor hebben. De eigendom van de voorraden wordt pas overgedragen zodra deze afnemer de voorraden afroept. De afroep moet binnen 12 maanden plaatsvinden.

De nieuwe regeling kan ertoe leiden dat je pas Nederlandse BTW hoeft aan te geven als de goederen worden afgeroepen. Daarop is onder voorwaarden het nultarief van toepassing. Anders dan nu, hoef je ook  geen buitenlandse BTW meer te betalen. 

Nultarief

Bij grensoverschrijdende leveringen binnen de Europese Unie mag onder voorwaarden het nultarief worden toegepast. Als aanvullende voorwaarde geldt vanaf 1 januari 2020 dat de afnemer een geldig BTW-nummer heeft. Is dit nummer niet geldig dan mag je het nultarief niet toepassen!  Een inspecteur kan nog wel de mogelijkheid geven van herstel. Je moet dan een juist BTW-nummer van je afnemer overleggen voor een door de inspecteur bepaalde datum.

Introductie van bewijsregels voor grensoverschrijdende leveringen binnen de EU

Je moet voldoende bewijs leveren om het nultarief bij grensoverschrijdende leveringen binnen de EU toe te mogen passen. Vanaf 2020 is belangrijk dat je dit weerlegbare bewijs levert als je twee van de vooraf voorgeschreven bewijsstukken hebt. Denk bijvoorbeeld aan een ondertekend vervoersbewijs (CMR-vrachtbrief) samen met een bankafschrift dat de betaling van het vervoer bewijst.

De bewijsstukken moeten afkomstig zijn van twee partijen die onafhankelijk van elkaar zijn. Daarnaast mogen de bewijsstukken niet zijn uitgereikt door de verkoper of de afnemer.

Regels opeenvolgende grensoverschrijdende leveringen binnen EU

Als goederen opeenvolgend binnen de EU worden geleverd:

  • aan drie of meer opeenvolgende afnemers (bijv. (A-B-C) en
  • rechtstreeks grensoverschrijdend vervoerd worden van de eerste leverancier (A) aan de laatste afnemer (C)

moet vanaf 1 januari 2020 op de levering van de eerste leverancier (A) aan de tussenhandelaar (B) het nultarief worden toegepast.

Let op!

Als je als tussenhandelaar (B) aan de eerste leverancier (A) je BTW nummer hebt gegeven van het land van waaruit de eerste leverancier (A) de goederen vervoert, dan geldt het bovenstaande niet! In dat geval geldt het nultarief voor de levering van jou als tussenhandelaar (B) aan jouw afnemer (C). De eerste leverancier (A) berekent dan BTW volgens het normale tarief van het land van waaruit de goederen aan jou als tussenhandelaar (B) zijn verstuurd.

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de BTW specialisten van JAN©: Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl 088-2202423 of Otwin Raap via OtwinRaap@JAN.nl of 088-2202355.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.