square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Prinsjesdag 2019

JAN©

Prinsjesdag 2019: Auto

Belastingen auto

De laatste jaren werden de afspraken met betrekking tot de belastingen van de auto vastgesteld  voor een periode van vier jaar. De huidige periode komt ten einde per 31 december 2020. Er zijn al wat voorstellen gepubliceerd bijvoorbeeld naar aanleiding van het Klimaatakkoordoverleg. De besproken plannen hebben vooral te maken met een CO2 reductie van 49% ten opzichte van 1990 dus de beschikbare informatie ziet voornamelijk op emissieloze (elektrische) auto’s.

Waar gaan we naar verwachting naar toe?

Het streven van het kabinet is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit betekent dat er nagenoeg geen reststoffen aan het milieu worden afgelaten, elektrische auto’s vallen onder deze noemer. Het kabinet wil dat iedereen tegen die tijd de mogelijkheid moeten hebben om emissieloos te rijden. Door subsidies en fiscale maatregelen zou dit haalbaar moeten zijn.

De aanschafbelasting, bpm

Tot 2025 blijven elektrische auto’s vrijgesteld van bpm (aanschafbelasting) als het aan de plannen ligt. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360.

Motorrijtuigenbelasting

Auto’s die geen CO2 uitstoten, betalen tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting (MRB). In 2025 geldt voor deze auto’s 25% van het dan geldende reguliere MRB-tarief. Vanaf 2026 is er geen korting en is  het ‘volle pond’ verschuldigd.

Deze wijziging geldt naast personenauto’s ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen.

Voor plug-in-hybrides geldt nu voor de MRB een halftarief (CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram per kilometer). Dit halftarief wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief en per 2026 geldt het volledige tarief.

De bijtelling, hoe zit het nu ook weer?

Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privé kilometers per jaar te maken met bijtelling en belastingheffing. Het voordeel dat je hebt van het privégebruik van de auto wordt bij je loon opgeteld. Deze bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto.

Voor een auto van 15 jaar of ouder bedraagt de bijtelling 35% van de economische waarde van de auto.

Voor een auto jonger dan 15 jaar betaal je afhankelijk van de CO2 uitstoot een bepaald percentage van de cataloguswaarde.

In de onderstaande tabel hebben wij de bijtellingspercentages 2017 tot 2020 voor de bijtelling van de auto van de zaak samengevoegd.

Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling > 0 gram/km
2017-2020 4%* 22%

*tot € 50.000 vanaf 2019, als de auto niet op waterstof rijdt.

Wanneer je vanaf 2019 in een auto rijdt van bijvoorbeeld € 60.000 krijg je dus te maken met een gecombineerd bijtellingspercentage. Voor auto’s die een motor hebben die wordt aangedreven door waterstof, geldt deze beperking niet. Het genoemde bijtellingspercentage dat van toepassing is op het moment van de tenaamstelling blijft maximaal 60 maanden van toepassing.

De bijtelling, hoe het er dan straks uit zien?

Wanneer je straks meer dan 500 privé kilometers rijdt in een elektrische auto van de zaak dan maak je nog steeds gebruik van een verlaagde bijtelling. Het percentage gaat echter wel omhoog. In de onderstaande tabel hebben wij de te verwachten bijtellingspercentages samengevat:

Jaar % bijtelling 0 gram/km
2020 8% tot € 45.000
2021 12% tot € 40.000
2022-2024 16% tot € 40.000
2025 17%  tot € 40.000
2026-2030 22%

Dus stel, als ondernemer schaf je een elektrische auto zakelijk aan in 2020 en de auto kost € 40.000, dan krijg je te maken met een 8% bijtelling die je vijf jaar lang houdt.

Innovatie

De toekomst van de ontwikkeling van emissieloze auto’s  rijden is nog onzeker. Voor innovatieve auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto, geldt dat de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024.

Het kabinet ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor het rijden op waterstof vooral voor zwaar transport zoals vrachtwagens, OV-bussen en mogelijk ter vervanging van dieseltreinen.

Elektrisch rijden in een tweedehands auto

Het is ook de bedoeling dat elektrische auto’s hergebruikt gaan worden. Om dit te stimuleren zijn er maatregelen genoemd die onderzocht worden, onder andere:

  • De gebruikte elektrische auto’s moeten in Nederland blijven voor tweedehands gebruik, een subsidie zou export minder aantrekkelijk moeten maken.
  • Tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijcheck en –garantie of batterij lease.
  • Een systeem komen voor inzameling van autobatterijen voor hergebruik tegen vergoeding.
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om tweedehands elektrische auto’s te leasen.

Hoe gaan we dit betalen?

Om al deze maatregelen te bekostigen moet er natuurlijk ook ergens geld vandaan komen.

Zo wordt de accijns op diesel vanaf 2020 1 cent hoger en per 2023 nogmaals met 1 cent verhoogd. Eerder was er sprake van een tevens een verhoging van de accijns op benzine, dit staat nu niet in het klimaatakkoord.

Het kabinet onderzoekt verder drie mogelijkheden van het rekeningrijden of betalen naar gebruik:

Een heffing per kilometer van alleen elektrische auto’s, zonder te kijken naar plaats, tijd of locatie. De tweede optie is een tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele Nederlandse wagenpark. De derde optie binnen het onderzoek is een emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark.

Afschaffing teruggave BPM taxivervoer

De BPM is een belasting die je eenmalig betaalt bij de eerste registratie van een voertuig in het kentekenregister. Als ondernemer die een personenauto voor 90% of meer gebruikt voor het verrichten van openbaar- of taxivervoer, kun je de betaalde BPM echter terugvragen.

De teruggaaf van de BPM voor taxivervoer wordt afgeschaft per 1 januari 2020, dit is reeds eerder bekend gemaakt. Dit geldt voor straattaxi’s, contractvervoer en doelgroepenvervoer (zorg- en leerlingenvervoer) of een combinatie hiervan. Hierdoor krijgt de taxibranche een prikkel om minder vervuilende taxi’s en busjes aan te schaffen. Want, hoe lager de CO2-uitstoot, hoe lager de BPM. Voor nul-emissie auto’s geldt een vrijstelling van BPM (zie ook plannen voor de BPM).

 


Onze andere artikelen over Prinsjesdag 2019

Inkomstenbelasting
De eigen woning
Wijzigingen voor ondernemers
Lonen
De BTW
Subsidies
Kindregelingen
Overige maatregelen


 

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.