square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2018: Overige maatregelen

Belastingontwijking

Verder zijn er op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd die belastingontwijking moeten tegengaan. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de EU-richtlijn (ATAD1). Deze moeten per 1 januari 2019 binnen de Nederlandse wet zijn opgenomen.

Het gaat om de volgende maatregelen in de vennootschapsbelasting:

  • het saldo van de betaalde en ontvangen rente is aftrekbaar tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde winst is de winst vóór interest, belasting, afschrijving en andere waardedalingen. Deze renteaftrekbeperking zal pas gelden boven een saldo van € 1 miljoen aan rente;
  • (aanpassing) regeling voor exitheffingen  (o.a. beperking regeling uitstel van betaling tot 5 jaar);
  • regel tegen verschuiven van winsten naar buitenlandse vennootschappen en vaste inrichtingen die onder controle staan van een in Nederland gevestigde entiteit.

Ook schrijft de richtlijn voor dat een algemene antimisbruikbepaling moet worden voorgeschreven. Volgens het kabinet is er geen wetswijziging op dit punt noodzakelijk. De Nederlandse regelgeving en rechtspraak voorziet hier namelijk al in.

Aanpassing regeling belastingrente

Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de inkomsten- als erfbelasting.

Aansprakelijkheid erfgenamen voor belastingschulden

Erfgenamen kunnen worden aangesproken voor bepaalde belastingschulden van de erflater, die pas na het overlijden van de erflater opkomen. De aansprakelijkheid is maximaal het bedrag van de erfenis. Dit had tot gevolg dat schuldenaren kort voor overlijden hun vermogen wegschonken aan hun erfgenamen, waardoor de erfenis te klein werd om de belastingschulden te voldoen.
De aansprakelijkheid van erfgenamen wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Deze wijziging geldt al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur).

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.